Nyt-job.nu
TILMELD NYHEDSBREV

Jobfisk udenpayoff 2013-R 340x60

Blog Rekruttering Nyt-job.nu blogger Hvad har Steve Jobs med jobsøgning at gøre?

Hvad har Steve Jobs med jobsøgning at gøre? Populær

Skrevet af nyt-job.nu     07. September 2012     7819  

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie med meget af det, du synes, hører sommeren til.
Vi er tilbage i Hellerup og er igen i gang med dét, vi mener, må være verdens bedste opgave: At assistere andre med at komme endnu nærmere det liv, hver enkelt ønsker sig. En proces, hvor man konstant udvikler sig i den identitet eller i den arbejdsmæssige rolle, man har valgt, skal være ens egen.

Vi er også glade for, at samtalerne i Hellerup nu kan foregå i helt nyrenoverede lokaler efter snedker/tømrerfirma og malerfirma har været i gang i det meste af juli måned.

August har været karakteriseret af en utrolig politisk uro i forbindelse med de nye grænser for dagpengeydelser. Når jeg hører politikere og visse fagforeningsfolk tale om kataloget med jobrotation, jobudvikling osv. som værende væsentlige svar på landets beskæftigelsessituation, så oplever jeg mig hensat til 1970-1972 på Handelshøjskolen. Jobrotation og jobudvikling var virkelig "noget" dengang!

Der er imidlertid mængder af andre muligheder for nye jobskabende initiativer, som vil kunne støtte den enkeltes mulighed og motivation. Jeg mener, at man skal inddrage de forskellige grupper af arbejdssøgende meget mere aktivt i løsningsmodellerne. Sæt grupper af unge med vilde tanker sammen - tilfør den erhvervserfaring, som også er ledig - giv dem penge til at teste ideerne. Jeg er sikker på, at der blot på denne måde vil dukke mængder af nye potentielle produkter og virksomheder op. Hvorfor kan man f.eks. ikke åbne sin dørlås med sin Iphone - eller åbne sin cykellås med Iphonen? Hvorfor har ingen udviklet et modulsystem, som forhindrer, at ens indkøbsposer farer omkring i bilens bagagerum? Hvorfor har man ikke udviklet et ekstremt forenklet Facebook-lignende koncept for gruppen på 70 år +? Jeg er sikker på, at der ligger millionvis af potentielle ideer, som kan aktiveres, hvis regelsættene for ledige revurderes, så man støtter og legaliserer disse initiativer.
Holdninger. Vi har erfaret, at mange jobsøgende har meget vanskeligt ved at gøre op med egne holdninger. Holdninger, som ubevidst læner sig op af 50 års velfærdstankegang, for eksempel at : "det må være samfundets ansvar at skaffe mig...", "jeg vil udelukkende have et job, der modsvarer min uddannelse...", "det kan ikke være rimeligt, at...", "det er uretfærdigt, at.....". Man kan ikke læne sig op af retfærdighed og rimelighed, så ifører man sig offerrollen.

Hvad skal der til for at forholde sig realistisk til den virkelighed, der er nu og handle efter tanken: "Mit livs succes er mit ansvar. Jeg prioriterer min selvrespekt højt, og jeg fravælger offerrollen. Jeg vil handle, så jeg ikke udsættes for en uendelig række af kurser hos anden-aktør virksomheder.

Tankerne, jeg giver udtryk for her, er måske mere velegnede til NYT-JOB.NU bloggen? Det første indlæg på bloggen kommer i uge 35/36. Indlægget bliver skrevet af Grane Steinrud, der arbejder med Consumer Insight, og da vi ikke endnu helt ved, hvad Grane skriver om, er det muligt, at vi selv senere laver et blogindlæg om holdningerne bag "Det kvælende normalitetsbegreb". De, der har læst antropologen Dennis Nørmarks indlæg i Berlingeren den 15/8 "Rygeforbud gør folk til idioter" og de, der har læst Peter Bastians seneste bog "Mesterlære" forstår, at vi er enige i forfatternes betragtninger om farerne ved det mere og mere snævre normalitetsbegreb.

Tilbage til udgangspunktet: Forbindelsen imellem dagpenge, jobsøgning og Blixen, Rasmussen, Jobs og Lagarde?

I denne uge afgøres det, om 3 af de personer vi p.t. assisterer bliver ansat i spændende stillinger. Hver for sig har de ydet "noget særligt" i deres jobsøgning, hvilket har skabt åbninger og respekt. Dette særlige har ført dem frem til målstregen, og dér kommer man udelukkende, når alle forhold omkring ens søgning har været optimerede. Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok.

Hvad kunne Steve Jobs bedre end de fleste andre? Naturligvis at skabe synergien imellem funktionalitet og design.

Nina's Steve Jobs case:
Nina var ikke tilfreds med layoutet på sit cv og netværkshenvendelser. Sproget var perfekt, men der blev ikke skabt tilstrækkelig opmærksomhed, så Nina kunne ikke helt differentiere sig fra andre. Igennem NYT-JOB.NU blev Nina introduceret til DixenDesign.dk, som ejes og ledes af grafisk designer Anne Mette Dixen. Anne Mette tog udgangspunkt i, hvem Nina er, og hvad hun vil - og i løbet af få dage med forslag frem og tilbage, havde Anne Mette lavet et layout til Ninas henvendelser. Det virker, og det differentierer Nina fra andre. Designet skal være i orden i en ansøgning og i cv'et; det støder læseren, hvis ansøgningen er skrevet i Times New Roman og cv'et i Calibri eller hvis man blander alt for mange stilelementer sammen, fordi de er der i tekstbehandlingsprogrammet.

På det tidspunkt læseren får materialet, kender han/hun ikke afsenderen, så en tydelig grafisk identitet hjælper meget til at signalere, hvem afsenderen er.

Dyrt? Nej, overraskende billigt, sammenlignet med at komme i arbejde måske én måned tidligere end ellers. Vil du tale med Anne Mette om dit personlige design, så kontakt hende enten pr. mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 28400980. Du kan se et eksempel på en af Ninas henvendelser http://www.nyt-job.nu/blog-og-nyheder/

Hvad kunne Karen Blixen bedre end de fleste andre? Naturligvis at fortælle historien så den blev levende.

Hvor er oplevelserne fra dit liv, når du i en ansøgning skal illustrere, hvorfor du kan klare jobbets udfordringer? De fleste skriver i indforståede vendinger og bruger begreber som "spændende, udfordrende, er sikker på at kunne klare, modsvarer mine ønsker osv". Som læser sidder jeg med en opfattelse af, at ansøgeren tror, at jeg må være tankelæser. Brug historierne fra dine tidligere succeser til at skabe billeder og associationer i læserens hjerne. "Altså, når han/hun har gjort det og det, er det oplagt, at personen vil kunne klare udfordringerne her". En af de 3 personer, jeg omtaler, har haft fremragende oplevelser, som illustrerer, at hun har mod, nysgerrighed, kampvilje samt international orientering, og disse historier har netop medvirket til at skabe opmærksomhed og samtaler. Vi har alle historierne, hvor vi har skabt helt særlige resultater alene eller i et team. Find dem, de historier er fællesmængden imellem dine styrker, de er troværdige, og du vil kunne fortælle om dem med entusiasme.

Hvad kunne Knud Rasmussen bedre end de fleste andre? Naturligvis at turde.

En af de personer vi assisterer, har vi rådgivet i karrierespørgsmål gennem de sidste 5 år. Personen har flere gange været på vej væk fra sit job, hvor hun har siddet tæt på direktionen i en mellemstor dansk virksomhed. Virksomheden har været hårdt ramt af krisen. I sidste uge kontaktede hun os: "Nu har jeg sagt op, senest om 2 måneder skal jeg have et nyt job, Jess". De fleste i hendes omgangskreds reagerede med "Er du blevet forhekset, hvordan tør du?"

Vores reaktion var, at når beslutningen er truffet, så skal den virkelig bruges! Beslutningen signalerer, at personen har en stor portion mod og en lige så stor portion tro på, at det nok skal gå. Mindre end én uge efter, at hun traf beslutningen, er strategien klar (den færdiggjorde vi kl. 19.30 tirsdag aften sidste uge). I denne uge går der henvendelser ud til netværket, til 50 potentielle virksomheder, og om 14 dage, når personen har holdt lidt ferie, så går vi videre, hvis ikke jobbet allerede er der. Tror jeg, at hun har nyt job inden udgangen af oktober? Ja, naturligvis, vi arbejder med de selvopfyldende profetier. Modet er der, kombineret med en jernvilje til at arbejde igennem, så der kan laves minimum 20 nye indsatser hver uge. Der er direkte sammenhæng mellem mængden af kvalitetsindsatser og sandsynligheden for at få job.

Hvad karakteriserer Christine Lagarde? Efter min opfattelse en meget høj grad af troværdighed, resultatorientering og grundighed.

Disse punkter burde være selvfølgeligheder i enhver ansøgning og i cv'et. Ikke desto mindre er det meget sjældent, at jeg ser et cv, hvor der beskrives, hvilke resultater, der er skabt i stillingerne.

Det paradigmeskift, vi oplevede i erhvervslivet i 2007, flyttede fokus fra "at kan vi bare få medarbejdere med de rigtige personlige kompetencer, så kan vi selv forme dem osv" til "nu vil vi have sikkerhed for, at du kan skabe resultater og bidrage til succesen og væksten".
Virksomheden betaler for resultater. Hvis man ikke kan beskrive, hvad man konkret har leveret, har man et stort problem, idet ens troværdighed perforeres.

Så der er sammenhæng imellem Blixen, Rasmussen, Lagarde og Jobs, dagpenge og den effektive jobsøgning.

Se dette var blot en lille appetitvækker for at tage hul på nogle få af de områder, vi assisterer den jobsøgende med.

Mange venlige hilsener
Birgitte og Jess Lottenburger-Lausen

Fordi dit job og din karriere betyder noget. Jobfisk.dk er onlinemagasinet, der vil inspirere dig i dit job, din karriere og din jobsøgning. Jobfisk.dk er sitet, der motiverer og til tider måske venligt provokerer dig. På sitet får du ny viden, gode historier, et kærligt spark og til tider et godt grin.