Artikler om rekruttering
TILMELD NYHEDSBREV

Employer branding – bagsiden af medaljen

Buzzword eller ej. Employer branding er en vigtig del af de danske virksomheders hverdag. Flere har skrevet om emnet. For at give et bud på hvordan employer branding kan anvendes og hvordan virksomheden får mest muligt ud af strategien. Ingen har dog set på bagsiden af medaljen...  employer_branding_-_bagsiden_af_medaljen200.jpg
Kan employer branding risikere at påvirke medarbejdernes identitet? Mærker medarbejderne til virksomhedens employer branding indsats og kan strategien endog ende med at få en styrende effekt på medarbejderne?

For at undersøge dette valgte vi at anvende en casevirksomhed, for på den måde at spørge medarbejderne selv om deres opfattelse af employer branding. Vores speciale er dermed lavet i samarbejde med KMD, som gav os en unik mulighed for at interviewe deres medarbejdere samt indsigt i deres arbejde med employer branding.

Da formålet med specialet var at kaste et kritisk blik på employer branding i relation til identiteter, valgte vi at tage udgangspunkt i kritisk teori af Mats Alvesson. Vores analyse, som understøttes af en række kvalitative interviews med medarbejdere i KMD peger på, at medarbejderne bliver påvirket af den employer branding strategi, virksomheden anvender.

Vores konklusion er således, at employer branding blandt andet kan medvirke til at medarbejderne føler en høj grad af identifikation med virksomhedens værdisæt. Samtidig skaber strategien en række diskurser, der kan være med til at sætte dagsordenen i virksomheden. Risikoen ved dette, ifølge den kritiske teori, er at medarbejderne forsøger at tilpasse sig strategien, hvilket kan føre til udbrændthed, nedsat kreativitet samt fleksibilitet og for stor ensartethed af medarbejderstaben.

Det kan måske virke paradoksalt at opfatte employer branding som en fastlåst struktur, der kan have negative konsekvenser for medarbejderne, når strategien har til hensigt at fastholde og tiltrække medarbejdere. Burde strategien ikke udelukkende være til fordel for medarbejderne? Vores afhandling har imidlertid sat fokus på, at der er en bagside af medaljen, da strategien får stor indflydelse på nuværende medarbejderes identitet i en virksomhed.

Employer branding – bagsiden af medaljen er et speciale fra CLM International Erhvervskommunikation, Copenhagen Business School (CBS)
Af: Stine Wolf Homaa & Sanne Greve Sommer

pdf_button.png Download specialet Employer branding – bagsiden af medaljen her

 

Fordi dit job og din karriere betyder noget. Jobfisk.dk er onlinemagasinet, der vil inspirere dig i dit job, din karriere og din jobsøgning. Jobfisk.dk er sitet, der motiverer og til tider måske venligt provokerer dig. På sitet får du ny viden, gode historier, et kærligt spark og til tider et godt grin.