Artikler om rekruttering
TILMELD NYHEDSBREV

Jobrotation og mulighederne

Jobrotation og mulighederne lilleJobrotation er en ordning, hvor en virksomhed sender sine folk på efteruddannelse/kurser, og vil så have muligheden for at få en vikar (evt. flere) ind, i den periode hvor virksomheden har folk på uddannelse.

 

Hvad får virksomheden ud af det?

Virksomheden får styrket deres medarbejderes faglighed og hele arbejdspladsens kompetencer, samt at de får 184,98 kr. pr. uddannelsestime i ydelse med jobrotation.

Dem som kan deltage på kurser, hvor man evt kan pulje timer er alle ansatte lige fra ufaglærte til professionsbachelor-niveau. Dog er ledere/direktører ikke medregnet.

Kurserne som virksomheden kan vælge imellem er mange. Det gælder alt fra AMU forløb, diplomfag, sprogkurser til universitetskurser. Kravet er blot, at der skal være tale om offentligt eller privat udbudt uddannelse, samt at det er en ekstern underviser (betalt af virksomheden), som skal foretage undervisningen.

 

Vikaren

Vikaren skal have en ledighed på mindst 26 uger, og kan blive fundet med hjælp fra dit lokale jobcenter. Vikaren ansættelse kan max være på 26 uger og være ansat på mindst 10 timer/ugen, og skal være ansat på ordinære vilkår.

Der skal være et sammenfald mellem den ansattes opgaver samt de opgaver vikaren skal løse.

Artiklen forsætter efter billedet 

Jobrotation og mulighederne

 

Eksempler på projekter

Stort projekt

En større afdeling efteruddanner løbende 20 administrativt ansatte på 6 ugers fuldtidsuddannelse over et år. Afdelingen ansætter 5 vikarer i op til 26 uger hver til at varetage opgaverne for de medarbejdere der er på efteruddannelse.

Jobrotationsydelsen bidrager til at dække udgifterne til vikarerne.

37 timer x 6 uger x 20 medarbejder = 4440 timers uddannelse x 184,98 kr.= 821.311,2kr. i jobrotationsydelse.

Mindre projekt

En virksomhed sender en medarbejder på en 6 ugers diplomuddannelse og har brug for vikardækning i præcist de uger, hvor medarbejderen deltager i diplomuddannelsen. Medarbejderen er ansat i 30 timer/uge.

Igen bidrager jobrotationsydelsen til at dække udgifterne til vikarerne.

30 timer x 6 uger = 180 timers uddannelse x 184,98 kr.= 33.296,4kr. i rotationsydelse

Står din virksomhed med tanken på efteruddannelse, så kontakt dit lokale jobcenter, for at høre om mulighederne, og hvorledes et godt projekt kan blive realiseret.

 


ThomasAf Thomas Koch
Jobcenter Aarhus
Har igennem de sidste 7 år arbejdet indenfor rekruttering og jobrotation, samt at have kontakten til div. virksomheder, som har behov for hjælp til rekruttering eller efteruddannelse af medarbejdere. Finder det et spændende job, når man finder det rigtige match mellem ledig og virksomhed.

 

Jobrotation er en ordning, hvor en virksomhed sender sine folk på efteruddannelse/kurser, og vil så have muligheden for at få en vikar (evt. flere) ind, i den periode hvor virksomheden har folk på uddannelse.