Karsten B. Vester | Relationsnetværket
TILMELD NYHEDSBREV

Aktivér dit netværk Populær

Skrevet af Karsten B. Vester | Relationsnetværket     21. September 2016     3237  

Samarbejde2Aktivér dit netværk er den besked som rigtig mange jobsøgere bliver mødt af som noget af det første, hvis de kommer i et outplacement-forløb eller bliver rådgivet af en jobcoach.
Det er naturligvis helt logisk, at man skal bruge sit netværk i forbindelse med sin jobsøgning.

Det er alment kendt, at rigtig mange ledige stillinger bliver besat via netværk. Som leder af et netværk af virksomheder får jeg ofte henvendelser fra jobsøgere som gerne vil have mig til at sende deres CV rundt til vores medlemmer af netværket. Det gør jeg meget sjældent – begrundelsen kommer jeg tilbage til.

Jeg har oplevet rigtig mange gange at blive kontaktet af en jobsøger som har mødt en jobcoach der har sagt – nu skal du aktivere dit netværk. Jobsøgeren havner så hos mig for at få adgang til mit netværk – primært fordi ens eget netværk er for lille.

Jeg oplever at rigtig mange mennesker er alt for dårlige til at skabe sig et netværk imens de har et job. Når de pludselig står uden job og skal bruge et netværk, så har man det ikke, og det er rigtig svært at skabe sig et netværk hvis man er jobsøgende.

Derfor bliver man nød til at gå igennem andre, og det er i og for sig godt nok – hvis dem man gerne vil gå igennem er nogen man kender godt. Der skal nemlig både kendskab og relationer til, hvis man skal anbefale en person videre i sit netværk.

Det er fx meget sjældent at jeg sender en profil/et CV videre til virksomheder i mit netværk. Jeg vil ikke anbefale nogen til mit netværk som jeg ikke har en relation til. Jeg vil gerne holde øjne og ører åben for jobsøgere og give besked, hvis jeg falder over noget, og så kan man selv kontakte virksomheden, hvis det er relevant.

Min pointe er, at hvis man vil have glæde af sit netværk den dag man har brug for et netværk, så skal man ligge grundstenen i god tid. Det vil sige at man løbende skal forsøge at udbygge og vedligeholde sit netværk – både de fysiske netværk og de elektroniske.

Jeg vil i det efterfølgende give nogle tips til, hvordan jeg ser på opbygningen af netværk – måske nogle af dem kan give inspiration:


Opsøg og deltag i fysiske netværk

Der er ingen tvivl om at den bedste hjælp får man fra personer i sit netværk som man har mødt personligt. Når der opstår en personlig relation mellem 2 mennesker, opstår der samtidig et bånd man kan bygge videre på. Jeg ved fra mig selv, at jeg får langt mere hjælp fra de mennesker i mit netværk som jeg jævnligt mødes fysisk med end dem som jeg kun er forbundet med på et socialt medie.

Så opsøg, og deltag i fysisk netværk, i det omfang du har både tidsmæssigt og økonomisk mulighed for det.

 

 

Artiklen fortsætterefter billedet

Aktivr dit netvrk


Pas på ikke at falde i "jeg har ikke tid"-fælden

Som tovholder på mellem 40-50 netværksmøder om året hører jeg ofte argumentet "Jeg har ikke tid til at komme til netværksmøder", og det argument må man som netværksleder acceptere og affinde sig med. Men hvis man ser det i et lidt længere perspektiv, så betyder et afbud til et møde, at man hver gang siger nej tak til at styrke de relationer man allerede har, eller man siger nej tak til at møde nye relationer som på sigt måske er løsningen på en jobmæssig udfordring. Selvfølgelig blive man nød til at prioritere sin tid, men netværk er og bliver et vigtigt element – både i forhold til det job man har nu, men så sandelig også i forhold til et evt. kommende job.


Fokus på yde frem for at nyde og sig tak for hjælpen

Hvis man gerne vil have at andre mennesker stiller deres tid, ressourcer og økonomi til rådighed for en når man har et behov, så er man nød til at have givet noget på forhånd. Derfor skal man i alle relationer have fokus på om man kan bidrage med noget - frem for at gå ind i relationen med det formål at man selv skal have noget ud af det. Det opdager man hurtigt. Jeg får hver uge henvendelser fra virksomheder og personer som gerne vil bruge godet i mit netværk, men de vil ikke bidrage til det. Det er NO GO!

Derfor skal man hele tiden vedligeholde sine gode relationer ved at tilbyde sin hjælp – jo mere man giver, jo mere får man tilbage. Det kan være i form af mange forskellige ting – en henvisning på LinkedIn om en forretningsmulighed, et godt råd, en invitation til et møde/kop kaffe eller andet. Hvis man har hjulpet en person vil denne helt sikkert gerne hjælpe tilbage. Så det handler bare om at tage initiativet.

Heldigvis er der mange der gerne vil give noget fra sig, og hvis man møder sådan en person så husk at sige tage for hjælpen. Jeg oplever desværre at alt for mange glemmer at sige tak og anerkende at en anden person har taget sig tid til at hjælpe. Det er ikke en naturlov at man har krav på hjælp fra andre mennesker i sit netværk – det hjælp må man gøre sig fortjent til, og det gør man bla. ved at anerkende hjælpen. Som eksempel har jeg oplevet at skaffe virksomheder udenfor mit netværk større ordre, men aldrig fået tak eller anerkendelse. Jeg er ikke helt sikker på at disse virksomheder/personer står højest på min liste når der skal deles netværk, ordre og ledige stillinger.

 

Brug LinkedIn

I min optik kommer man ikke uden om at bruge LinkedIn i sin relationsopbygning og jobsøgning. LinkedIn er et let og godt medie til at komme i kontakt med en masse mennesker og virksomheder. Jeg bruger selv forholdsvis lang tid på at connecte med spændende personer jeg finder på LinkedIn. Der skal naturligvis være en fornuftig grund til at skabe relationen, og hvis man tænker sig en smule om, så findes der rigtig mange spændende mennesker derude som man kan få hjælp fra.


Jeg har samlet et par gode råd omkring LinkedIn:

 

  • Sørg for at have en opdateret profil med billede
  • Brug tid på at invitere nye connections og skriv ALTID en personlig besked om årsagen til din invitation til at connecte
  • Sig aldrig nej, hvis en person anmoder dig om en connection (med mindre det er åbenlyst uden formål). Man skal sige ja fordi man aldrig ved, hvor hjælpen kommer fra næste gang man har brug for den. Man kan altid slette en connection igen, hvis det viser sig at være uden nytte. Jeg har selv næste 5.000 connections, og oplever meget sjældent at jeg sletter nogen eller har dårlige oplevelser, nærmere tværtimod.
  • Kig på funktionen "Hvem har set din profil"

    Jeg skriver til alle der har besøgt min profil, og laver en kort præsentation af mig selv og mit arbejde, og inviterer dem til at connecte. Jeg oplever af 99 % siger ja tak, og så er den første mulighed for en god relation skabt.
  • Tilmeld dig grupper og følg virksomhedssider

    På LinkedIn findes der en række af grupper, hvor virksomheder poster jobopslag – dem skal man som jobsøger naturligvis være medlem af, så man opdager de jobåbninger der dukker op. Det er også en god idé at følge de virksomhedssider som mange virksomheder har på LinkedIn. Ved at følge siderne kan man få jobopslag, men også vide om virksomheden. Vær ikke bange for at kommentere og indgå i dialog i grupper – men husk, at du bliver bedømt på både indhold og form. Så jo mere uenig du er – jo mere omhyggelig skal du være med argumenter og sprogbrug. Man får helt sikkert ikke hjælp/job hos nogen som man sviner til på et socialt medie.

 

Dette var et par input, og forhåbentlig gode råd til, hvordan man kan arbejde med at udbygge, vedligeholde og aktivere sit netværk – og helst inden man bliver jobsøgende.

 

PS: hvis du har læst min artikel, så husk at du rigtig gerne må sende mig en invitation til at connecte på LinkedIn. Måske bliver jeg den gode relation der kan hjælpe dig eller omvendt. Man kan aldrig vide, hvor hjælpen kommer fra næste gang man har behov.

 

 

Hvad er dine erfaringer med netværk?

 

 

Aktivér dit netværk er den besked som rigtig mange jobsøgere bliver mødt af - men gør det nu ordenligt.