JAKOB NØRGAARD NIELSEN | CORPORATE ENGAGEMENT
TILMELD NYHEDSBREV

Jobfisk udenpayoff 2013-R 340x60

Blog Karriere Jakob Nørgaard Nielsen | Corporate Engagement 1 ud af 1000 eller individorienteret Talent-Fokus

1 ud af 1000 eller individorienteret Talent-Fokus Populær

Skrevet af Jakob Nørgaard Nielsen | Corporate Engagement     08. Oktober 2013     4104  

Tidens trend er Talent-Fokus. Vi ser det alle mulige steder, TV programmer, reklamer hvor talentfulde kendte bruges som identitetsmarkører for bestemte produkter og så også i de jobopslag de fleste læsere her nok har mest fokus på. Men hvad er det for noget, og hvordan defineres det.


En definition af Talent

Særlig medfødt eller opøvet evne eller begavelse inden for et bestemt område, defineres begrebet som i den Danske ordbog. Grunden til jeg henter denne definition frem, er den forskel der er i opfattelsen af ordet Talent. Nogle mener det er det unikke 1 ud af 1000 der definerer et Talent. Andre og herunder jeg selv, mener at alle besidder Talent eller Talenter på et eller andet område.

 

Konkurrence Talentet

Ja det der fokuseres på i konkurrence er selvfølgelig 1 ud af 1000 Talentet, som udmærker sig ved at være helt specielt og unikt i en særlig kontekst hvor vurderingen udspilles i. Det giver helt mening at det er sådan når der konkurreres, for vinderen skal jo findes. Den tankegang har mange gennem tidens løb forsøgt at indarbejde i erhvervsmæssige sammenhænge. Jeg mener fokus for denne tilgang er forkert i erhvervsmæssige sammenhæng, da én vinder implicit efterlader alle andre som tabere.

 

Det individorienterede Talent-Fokus

Dette fokus tager udgangspunkt i individets talenter, som en pallette af talenter der i indbyrdes samspil er med til at skabe et individs personlighed, og er indikatorer for hvad netop dette unikke individ, er disponeret for at beskæftige sig med. Dette giver i min optik meget mere mening, at fokusere på i erhvervsmæssige sammenhænge. Personligt arbejder jeg med Talent Test TT 38 © som er det mest valide og konsistente testværktøj der eksisterer på det Danske marked.

 

Det rekrutteringsmæssige Fokus 

Fokus på individets talenter definerer hvordan vægtningen er imellem Talenterne og hvordan de i samspil med hinanden understøtter og kompenserer for andre Talenter. Dette giver en nogle indikationer på hvad individet har nemt ved at beskæftige sig med, og ikke mindst hvordan det agerer i samspil med andre mennesker. Dette fokus gør at man kan sammensætte effektive teams, og dermed optimere ens organisations ydeevne.

 

Bliv ikke skræmt som jobsøgende

Når du som jobsøgende ser Talent i et opslag, skal ikke nødvendigvis løbe skrigende væk, fordi du måske ikke opfatter dig selv som det unikke uundværlige talent over dem alle. Fokus kan meget vel være det individorienterede Talen-Fokus som udspiller i det du netop sidder og læser.

Kernen ligger i at man som person nogenlunde godt kan beskrive hvad man mener man er god til, og det passer som regel også nogenlunde. Selvfølgelig kan man have skjulte talenter, som i den her sammenhæng må bero på områder man ikke rigtigt har udforsket endnu.

Det en virksomhed gerne vil, er selvfølgelig at have en vis dokumentation for- og indikation på at de kandidater man vælger at kalde til samtale har den Talentsammensætning som de har vurderet er den bedste til det specifikke job, samt den konkrete gruppesammenhæng man skal arbejde i.

Bliver du præsenteret med at du skal testes i forbindelse med en ansættelse, så er det selvfølgelig virksomheden der bestemmer ud fra hvilket testsystem de gør det, og jeg må sige at der er stor forskel på hvad test kan og ikke mindst ikke kan. Men det vil jeg lade stå hen i uvisheden her, da jeg ikke har til hensigt at miskreditere andre udbydere af testsystemer. Men tag testen og se positivt på det, da det er ment som et redskab til få medarbejdere placeret i de rigtige arbejdsfunktioner.

Matcher du ikke profilen så tro på, at du nok ikke ville trives i netop den funktion i det team, og søg videre med ro i sindet.

 

Det karrieremæssige perspektiv

Karrieremæssigt kan man også bruge Talent test, så man kan målrette sig internt i en organisation således at man skifter og udvikler sig i funktioner der understøttes af ens talentsammensætning.

Få selv foretaget en Talent test, for at afklare og definere sin egen Talentsammensætning.

Dette aspekt kan med fordel overvejes af ledige med højere uddannelser, da de nok lønmæssigt indplaceres højere, og på en måde kan se det som en investering i sin egen fremtid. Og på den måde bliver knivskarpe på hvad de indeholder og kan bidrage med professionelt.


Not in a BOX

Det system jeg arbejder ud fra, generaliserer ikke mennesker i en kasse eller via en farveindikation, men udelukkende en individuel talentsammensætning, der tager højde for aspekter der trækker i modsatte retninger eller endnu bedre understøtter og komplimenterer hindanden.

 

Jakob Nørgaard Nielsen

Corporate Engagement

 

Tidens trend er Talent-Fokus. Men hvad er det for noget, og hvordan defineres det? Få et svar her