Jakob Kaae | Markedsdirektør, Garuda
TILMELD NYHEDSBREV
Blog Karriere Jakob Kaae | Markedsdirektør, Garuda 7 kendetegn: Hvad er compassion focused leadership?

7 kendetegn: Hvad er compassion focused leadership? Populær

Skrevet af Jakob Kaae | Markedsdirektør, Garuda     21. November 2017     2178  

7 kendetegn Hvad er compassion focused leadership lilleEt af de helt store buzzwords i år er 'compassion focused leadership', men hvad er det, og hvordan finder du det hos din leder? De spørgsmål undersøger jeg her i artiklen med udgangspunkt i bogen "Den generøse leder" af Finn Havaleschka.

Compassion-begrebet stammer fra Stanford University, hvor forskere har påvist, at hvis du behandler andre med medfølelse eller indføling, så fører det en forbedret psyke og fysik med sig. Desuden styrker en medfølende tilgang til andre mennesker immunforsvaret – både hos dem, der oplever compassion, og hos dem, der udøver det.

At udvise omtanke og medfølelse kan altså resultere i, at du nedsætter sygefraværet og øger medarbejdertilfredsheden. Derudover viser forskningen i compassion-feltet, at en holistisk tilgang til balancen mellem arbejde og fritid giver de gladeste og mest succesfulde medarbejdere og ledere.

Derfor kan det hurtigt blive gavnligt at kende til compassion-tankegangen og dens kendetegn. Dels så du selv kan udøve den over for dine kollegaer, dels så du kan kigge efter, hvilke ledere du med fordel kan følge.

 

Balance mellem mennesker

Ifølge Finn Havaleschka bør ledelse handle om at skabe balance mellem mennesker på tværs af magt, ansvar og hierarkier. Ledelse skal tage udgangspunkt i værdier, vision og mission, som medarbejderne kan genkende, og som kommer dem til gode. Det er trods alt medarbejderne, der dagligt spejler sig i dem. Hvis arbejdet skal motivere medarbejderne og tilbyde dem (dele af) en identitet, så skal værdier, vision og mission naturligvis betyde noget – professionelt såvel som personligt.

Den opgave står fremtidens leder med. Det indebærer, at han har personligheden, ressourcerne og overskuddet til at være generøs, medfølende og indfølende. Lederen skal give medarbejdere på alle niveauer opmærksomhed, hvilket implicerer flere ting:

 • Lederen skaber mulighed for, at spørgsmål og problemer får mere fokus, end de ellers ville have fået, fordi han vurderer, at medarbejderne har behovet.
 • Lederen tilbyder feedback og nærvær til de personer, som har brug for det.
 • Lederen udviser tålmodighed i situation, der er pressende og stressende.
 • Lederen giver mulighed for, at andre tager initiativ, griber ansvar og begår fejl (og dermed lærer) i deres forsøg på at løse et problem.
 • Lederen hjælper. Enten på egen hånd eller ved at allokere ressourcer til de medarbejdere, som behøver.

Artiklen forsætter efter billedet 

 7 kendetegn Hvad er compassion focused leadership

 

De 7 kendetegn

Men 'compassion focused leadership' er også meget andet. Det bygger på ros, tillid, meninger, fællesskab, anerkendelse, at lytte og blive taget alvorligt. Meget kan klares med nærvær, accept, smil, åbenhed, opmærksomhed og generøsitet.

Finn Havaleschka skriver, at compassion-fokuseret lederskab trives i rammer, hvor lederen udligner status- og magtbalancen mellem sig selv og andre. Men det kræver, at du indgår i en kultur, der opfordrer dig til at møde din leder med konstruktivitet – uden frygt for konsekvenser.

Havaleschka forklarer videre, hvordan medfølende ledere besidder 7 egenskaber, der kendetegner, hvordan de opbygger deres ledelsesstil:

 1. De har en 'mennesket først'-tilgang og udviser en høj grad af følelsesmæssig intelligens.
 2. De er agile og fleksible. Det betyder i praksis, at de mestrer at tilpasse sig omgivelserne og situationen, så deres tilgang til medarbejderne bliver mere personlig, individuel og situationsbestemt.
 3. De drager omsorg for sig selv og forstår, hvor vigtigt det er at indpode den evne hos andre.
 4. De gør andre mere selvstændige og hjælper dem til selvindsigt og udvikling ved at give positiv og konstruktiv feedback. De fokuserer på at udvikle talent og potentialer snarere end på at stirre sig blindt på begrænsninger.
 5. De er åbne og transparente, så de accepterer og forstår, at det er menneskeligt at fejle, og de deler gerne deres egne fejl med andre.
 6. De er oprigtige, autentiske og baserer deres adfærd på værdier, de står inde for.
 7. De er modige, medfølende og medmenneskelige – også i en grad, der sjældent kendetegner forretningsverdenen.

Kan du genkende den medfølende leder eller den medfølende medarbejder? Enten hos dig selv, hos dine kollegaer eller din chef? Hvis ja, hvordan kan du så blive endnu bedre eller endnu mere bevidst om at være indfølende i dit arbejdsliv? Hvis nej, hvordan kan du så indarbejde compassion-tankegangen på din arbejdsplads?

Det er spørgsmål, som er værd at besvare, for fremtiden kalder på ledere, der mestrer compassion-tilgangen. Ja, nutidens medarbejdere efterspørger den allerede – måske uden at vide, at den hedder det, den gør.

 

 

Compassion focused leadership; Hvad er det og hvordan finder du det hos din leder?