Artikler om karriere
TILMELD NYHEDSBREV

Drop Janteloven – og brand dig selv

Man er nødt til at brande sig selv og vise sine faglige og personlige kompetencer, hvis man skal videre frem i karrieren - ikke mindst hvis man er kvinde, siger forfatter og brandingekspert, Peter Horn.

 

peter_horn-cv-mag.jpg

 

Artiklen er bragt i samarbejde med Karrieremagasinet CV 

Vi har for længst vinket farvel til det lille lokalsamfund, hvor alle kender alle. For de fleste danskere rækker horisonten langt ud over de fem millioner landsmænd, globaliseringen har foldet verdenskortet eftertrykkeligt ud, og alle klodens 6,7 milliarder mennesker er i princippet med i det professionelle karrierespil. Og hvordan skiller man sig ud i den enorme menneskemasse? Man går efter at blive en mærkevare som individ og arbejder med sit personlige brand. Det kræver en målrettet indsats, fortæller Peter Horn, der oplever en stor interesse for sine bøger, foredrag og kurser om personlig branding.

At blive bedre til at brande sig selv handler kort og godt om at blive bevidst om og synliggøre sine sociale og faglige kompetencer og i samspil med andre forfølge de mål, man har defineret. Og at det i stigende grad bliver nødvendigt, skyldes flere forskellige ting.

- Fagligt kommer vi til at ligne hinanden mere og mere, siger Peter Horn. - Der er mange, der uddanner sig til det samme, der er mange, der kan de samme ting, og derfor kommer det faglige til at spille en mindre og mindre rolle.

Personligheden bliver i stedet afgørende, ikke mindst blandt ledere. At lede og fordele kræver ikke specifikke faglige kvalifikationer, men derimod en række personlige kvalifikationer, og i den proces er det vigtigt at turde bekende kulør og vedkende sig, hvem man er - ikke mindst, hvis man skal kunne tiltrække de rigtige mennesker til at løse opgaverne.

- Vi kender hinanden mindre godt end tidligere, og derfor er man nødt til at fortælle omverdenen, hvem man er - og at man i det hele taget findes. Man skal skabe sig en klar profil og kommunikere tydeligt omkring, hvem man er, hvad man står for, og hvad éns bedrifter er, siger Peter Horn.

 

Forestil dig, at du er et  A/S

Personlig branding er altså et spørgsmål om at tage hånd om sin egen skæbne og vise sig selv og omverdenen, hvad man er bedst til. I den proces kan man med fordel tænke sig selv som et aktieselskab, som et Mig A/S, der jo gerne skulle komme ud med sorte tal på bundlinjen, når regnskabsåret er omme.

Derfor skal man lave en forretningsplan, lægge et budget og udforme en handleplan for sig selv, man skal nedfælde sin personlige varedeklaration, lave en personlig markedsanalyse, skabe overblik over sine ressourcer, formulere en vision, lægge en strategi - og følge den.

- Når jeg holder kurser i personlig branding, beder jeg deltagerne om at tegne sig selv 10-15 år ude i fremtiden. Hvad laver de? Hvem omgiver de sig med? Det er nemmere at finde vejen frem, når man starter med målet. Så kan vi bagefter korte perspektivet ned. Man kan ikke se ud i fremtiden, men man kan godt have en idé om, hvad der kommer til at ske om tre måneder, et år og måske også om tre år. Man skal lave delmål og nå dem, for de er forudsætningen for, at man når de lange mål, siger Peter Horn.

AT SKABE ET BRAND ER EN PROCES, man skal arbejde kontinuerligt med. Peter Horn skønner, at man skal bruge op mod 20 % af sin arbejdstid, hvis man skal lykkes med projektet - uanset om man er en mikrovirksomhed, der skal ud og kapre kunder, eller en mellemleder, der skal konsolidere sin position i en større eller mindre virksomhed. Han fremhæver, at den brugte tid kommer ind igen, fordi man med et personligt brand har fordelen af at være kendt hos sine målgrupper. Som udgangspunkt skal man formulere sin vision, sin strategi, og man skal også skrive drejebogen til gennemførelsen af strategien.

 

Et ego-projekt?

Men er personlig branding blot endnu et udtryk for en individ-fikseret, moderne verden, hvor egocentrismen lever og har det godt? Overhovedet ikke, siger Peter Horn, der nævner blandt andre Sokrates og Jesus som suveræne brandere, der med stort held formåede at føre deres budskaber til torvs - ikke mindst i kraft af andre. Og det er vigtigt at holde sig for øje, at personlig branding ikke er et spørgsmål om at føre sig selv frem på bekostning af andre, men at det tværtimod kun er muligt i samspil med andre. Det svarer til, når man skulle vælges til boldspil i skolegården: De, der blev valgt først, var de gode holdspillere - ikke egoisterne.

En overdosering af synligheden kan ødelægge alt, og man skal beslutte, hvor man ønsker at blive synlig. I Peter Horns eget tilfælde har han for eksempel ikke brug for at blive synlig overalt og være kendt af gud og hvermand, og han vurderer, at han med sine foredrag og sin rådgivningsvirksomhed har en forholdsvis begrænset målgruppe på omkring 100.000 mennesker, nemlig de mennesker, der bevæger sig i karriere- og erhvervskredse. Som forfatter til en halv snes bøger opererer han med en noget bredere målgruppe og er derfor mere synlig, både i massemedierne og på internettet.

- Man skal definere, hvilken slags branding man vil have. Og man skal være dygtig til medier, ikke nødvendigvis massemedier, men også til at tænke i andre mennesker og grupperinger af mennesker som medier - og dermed som potentielle tilhængere eller ambassadører. Man skal hele tiden spørge sig selv: Hvor er det interessant for mig at være henne? Hvad er formålet med min synlighed?

Synlighed er nemlig med til at skabe alliancer. Hvis man har held til at brande sig selv og gøre sig selv synlig, er det nemmere at blive introduceret til nøglepersoner og allierede, der kan udgøre éns netværk og hjælpe én videre. Og især for kvinder, der er tilbøjelige til at ville ordne det hele selv, ligger der en kæmpe gevinst i at få andre til at arbejde for sig, mener Peter Horn.

- Det sjoveste er at komme let til tingene. Der er nogle, der har fundet ud af det; de findes faktisk, de har ramt rigtigt og kommer forholdsvis let til deres sejre. Det behøver ikke at være hårdt at klatre op ad karrierestigen, hvis man er dygtig til at brande sig, finde sine allierede og sine ambassadører, der ved, hvad man står for, og kan hjælpe én frem.

 

Fuck Janteloven

Og vink farvel til flinkeskolen. Den kunst kan være svær at lære, og ikke mindst for kvinder, der ønsker et stærkere brand, venter der hårdt arbejde forude. Ifølge Peter Horn er der især to ting, der kan virke hæmmende for danske kvinders branding: Deres kulturelle udgangspunkt og deres køn.
I store lande, herunder USA, er folk i langt højere grad vant til etablere sig selv hurtigt i forhold til andre - en stolt tradition, der fortaber sig tilbage til dengang, da man i USA løbende måtte arbejde i nye regier på nye lokaliteter. Mobiliteten har traditionelt været langt mindre i for eksempel Danmark og Norge, hvor janteloven har sat sine dybe og nærmest uudslettelige spor.

Da Peter Horn skulle holde foredrag i Norge for godt 200 kvindelige ledere i NHO's Female Future-program og skulle kvalificere dem til bestyrelsesarbejde, kunne han mærke deres usikkerhed og manglende selvtillid. Derfor bad han dem som det første om at rejse sig op, knytte næven og råbe 'Fuck janteloven'.

- Der skulle et par forsøg til, før taget lettede, men man kunne mærke, at det virkelig var noget, de mente.
Det kulturelle udgangspunkt er én ting, køn et andet. Undersøgelser fra bogen 'Succespunktet. Hemmeligheden bag kvinders succes' viser, at de kvinder, der opnår succes som ledere eller iværksættere, typisk har oplevet en høj grad af ligestilling i deres barndom, ligesom de har fået støtte og opbakning fra deres fædre. Og selv om den gruppe måske nok er i vækst, er der stadig mange kvinder, der er blevet opdraget til at være perfekte og passive - efter devisen 'små piger skal ses, ikke høres'. Imens har drengene fået lov til at fylde, samtidig med, at de har kunnet fortælle om deres bedrifter i forhold til skole, sport og kammerater, fortæller Peter Horn, og den opvækst og kulturbaggrund er tilbøjelig til at forfølge mænd og kvinder ind i deres voksne og professionelle liv.

- Mange kvinder giver op, hvis tingene ikke lige lykkes, og siger, at det var søreme ærgerligt, det kan også være, det er sjovere at gå og løfte på låget til kødgryden derhjemme. Mange kvinder har en mere ydmyg tilgang til at opnå deres mål end mænd, og det er der ikke brug for i dag, siger Peter Horn, der mener, at de fleste af Danmarks karrierekvinder er for dårlige til at synliggøre sig selv, og at de kunne lære meget af personlig branding.
- De burde skynde sig at sige farvel til flinkeskolen, droppe janteloven og komme ud over stepperne. Det nytter ikke noget at være dygtig, velbegavet og godt uddannet, hvis man ikke tør vise, hvad man indeholder. Mændene har indtil nu været bedst til at brande sig personligt, fordi de er gode til at fortælle om egne bedrifter, uden at det hele lyder som 'pral'. Hvis kvinderne skal være på niveau, må de kunne gøre det samme - og endnu mere overbevisende, for deres resultater er jo ofte bedre. Det er der bare ingen, der ved! siger Peter Horn.

 


Af: Lotte Kirkeby Hansen, CV

Artiklen stammer fra Karrieremagasinet CV

 

 

 

 

Man er nødt til at brande sig selv og vise sine faglige og personlige kompetencer, hvis man skal videre frem i karrieren - ikke mindst hvis man er kvinde, siger forfatter og brandingekspert, Peter Horn.