Artikler om karriere
TILMELD NYHEDSBREV

Opdateringer om jobskifte på LinkedIn kan koste dyrt

LinkedIn-ButtonTo medarbejdere skal hver betale 100.000 kroner til deres tidligere arbejdsgiver, fordi de fortalte om jobskifte til konkurrerende virksomhed på LinkedIn, mens de var underlagt en konkurrenceklausul. Dommen bør få virksomhederne til at sætte større fokus på medarbejdernes brug af sociale medier, mener advokat.

Byretten i Aarhus dømte i foråret to medarbejdere til at betale en bod til deres tidligere arbejdsgiver. Dommen er den første herhjemme, som forholder sig til de konsekvenser, som en opdatering på LinkedIn kan have i forholdet til en arbejdsgiver. Ifølge ADVODAN-advokat Karina Lind Bertelsen er det stadig et forholdsvist ukendt område for virksomhederne, men hun vurderer, at der vil komme flere sager i fremtiden.

"I mange virksomheder er bl.a. LinkedIn en vigtig del af virksomhedens markedsføring. Samtidig bruger medarbejderne LinkedIn til at opbygge og fastholde deres professionelle netværk. Problemet er, at det er vanskeligt at sige, i hvor høj grad virksomhederne kan blande sig i, hvordan medarbejdernes profiler ser ud, og hvad de skriver i deres opdateringer. Derfor kan der let opstå uenigheder, når der fx kommunikeres om et jobskifte," siger Karina Lind Bertelsen.

 

Medarbejdere skal agere loyalt

I den konkrete sag var medarbejderne underlagt konkurrenceklausuler, og mens klausulerne stadig var gældende, skrev medarbejderne på LinkedIn, at de var tiltrådt i en konkurrerende virksomhed. De fjernede opdateringen efter henvendelse fra den tidligere arbejdsgiver.

"Det er helt rimeligt, at virksomheden reagerer. Medarbejderne skal opføre sig loyalt over for deres arbejdsplads – og det gælder uanset, om de har en klausul. Det er selvfølgelig en skærpende omstændighed, at medarbejderne havde en konkurrenceklausul, som de skulle overholde.

Desuden var medarbejderne ansatte i stillinger, hvor den personlige relation er vigtig. Og mange af de kontakter, som medarbejderne havde i deres netværk, var sandsynligvis den tidligere arbejdsgivers kunder. Derfor er det ikke i orden at informere om jobskiftet ud i netværket. Til sammenligning ville det være i strid med markedsføringsloven, hvis en medarbejder systematisk skrev ud til kunder fx på mail og orienterede om jobskiftet," slår advokaten fast.

"At medarbejderne fjernede opdateringen igen, har retten vurderet, var en formildende omstændighed – og derfor har medarbejderne også fået en betydelig rabat i forhold til, hvor meget de maksimalt kunne være dømt til at betale. Det har formentlig også været en formildende omstændighed, at dommen er den første vedrørende konsekvensen af LinkedIn opdateringer. Hvis landsretten stadfæster dommen, så tror jeg godt, at vi kan forvente hårdere domme fremover i tilsvarende sager".

 

Arbejdsgiver skal lave retningslinjer

Ifølge Karina Lind Bertelsen bør virksomhederne sørge for, at medarbejderne er klar over, hvordan de skal agere på de sociale medier i forhold til deres arbejdsgiver.

"Virksomhederne skal tage stilling til, hvordan de gerne vil have, at deres medarbejdere bruger de sociale medier og lave nogle retningslinjer. Samtidig bør de også forholde sig til, om en fratrådt medarbejder fx må beholde virksomhedens kunder i sit netværk på LinkedIn. Det er nemlig ikke sort-hvidt, hvem der ejer kontakterne".

 

Af: Advodan

 

 

 

Tænk dig om inden du fortæller om et jobskifte på LinkedIn