Nyheder
TILMELD NYHEDSBREV

For høje krav til jobsøgende giver rekrutteringsudfordringer

For hje krav lilleSelvom tal fra Ballisagers Jobbarometer 3. kvartal 2017 indikerer, at arbejdsmarkedet er inde i en stabil periode, møder virksomhederne stadig store rekrutteringsudfordringer.

Bygge- og anlægsbranchen liger klart i spidsen, som den branche med klart størst rekrutteringsudfordringer, hvis man kigger på antallet af stillinger, der er forsøgt besat uden held i forhold til antallet af beskæftigede i branchen. I 6 ud af 8 landsdele ligger bygge- og anlægsbranchen på top 2 over brancher med størst rekrutteringsudfordringer. Der er altså sket et stigende pres på branchen, og det kan i høj grad skyldes den store aktivitet, der er i branchen lige nu. Samtidig oplever branchen store uddannelsesmæssige udfordringer, som gør at udbuddet af arbejdskraft ikke kan følge med efterspørgslen.

I foråret 2015 optrådte informations – og kommunikationsbranchen for første gang på listen over brancher med størst rekrutteringsudfordringer, efter at have været fraværende på selvsamme liste i en længere periode. Siden har branchen befundet sig i top 10, hvilket indikerer, at der er tilbagevendende i rekrutteringsudfordringer.

Artiklen fortsætter efter billedet

For hje krav til jobsgende giver rekrutteringsudfordringer 

 

Mangel på it-specialister

En mindre undersøgelse blandt en række IT-virksomheder i Danmark foretaget af Konsulenthuset Ballisager, giver en god indikation for, hvilke udfordringer virksomhederne oplever i rekrutteringen.

Over 70 % af virksomhederne havde haft udfordringer med at rekrutterer it-specialister. Årsagerne bag deres udfordringer viser sig at ligge inden for 3 kategorier:

  1. Nye forretningsområder: Når virksomhederne bevæger sig ind på et nyt forretningsområde, opstår behovet for specialistviden, samtidig med at de har brug for én med meget erfaring.
  2. Der uddannes for få i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Således bliver det arbejdstagers marked på nuværende tidspunkt, og det presser lønningerne i vejret. Af samme årsag vælger flere at rekruttere fra udlandet, da der her findes de samme kvalifikationer, men ofte til en lavere løn.
  3. Behov for kombination af kompetencer: At kandidaten, har kompetencer indenfor en kombination af fx 2 typer programmeringssprog eller 2 særlige certificeringer. Til mange af disse typer stillinger rekrutterer virksomhederne forgæves.

Virksomhederne har dog prøvet selv at løse deres rekrutteringsproblemer. 28 % af virksomhederne svarede – at de for at løse problemet – forsøger at gøre sig mere synlige gennem en bredere markedsføring. Det indebærer både annoncering på de sociale medier og radiospots, men også anvendelse af headhuntere, der eksempelvis søger blandt relevante profiler på LinkedIn.

En anden måde virksomhederne løser rekrutteringsudfordringerne på, er ved at rekruttere mere efter personlighed frem for kvalifikationer. Godt 14 % af virksomhederne anvender denne strategi, men her mener samme antal, at de jobsøgende i højere grad skal forhold sig til hvad der bliver stillet af krav i stillingsannoncen. For stort set alle virksomhederne viste det sig, at kun 10 % af de ansøgninger, de modtog, var relevante.

I informationsbranchen findes der et hav af stillingsbetegnelser, og dermed et hav af krav til, hvad de enkelte profiler skal kunne. Dermed kan der også nemt opstå et mismatch mellem virksomhedernes forventninger til specialistviden, erfaringsniveau og kompetencer, som ikke matcher hvad der er realistisk at finde på arbejdsmarkedet lige nu.

 

Gode råd til jobsøgeren, der gerne vil imødekomme virksomhedernes mange krav – ikke kun for it-specialister.

  • Tag kontakt til virksomhederne og få en god dialog – også selvom du ikke matcher alle deres krav til stillingen.
  • Sørg for at spørge ind til stillingen og forklar, hvordan du vil løse opgaverne med de kompetencer, du besidder. Sæt dig grundigt ind i hvilke krav der stilles. Dermed kan du også som jobsøgende bedre målrette din ansøgning, efter hvad virksomheden rent faktisk søger.
  • Du kan med fordel bruge tid på at pleje din LinkedIn-profil og søge mere geografisk bredt. 

Skaber du tillid til din person og dine kompetencer på LinkedIn eller efterlader du den besøgende flere spørgsmål end svar?

Her kan du få en GRATIS analyse af din LinkedIn-profil og finde ud af hvor god din LinkedIn profil egentlig er. 

 

Bonus:

79% af virksomhederne, der deltog i undersøgelsen, mente, at de gode opkald består af spørgsmål, hvor svarene ikke fremgår direkte af stillingsopslaget. Derudover mente 62 %, at det gode opkald afspejlede en autentisk motivation for stillingen. En femtedel mente desuden, at tiden ikke er afgørende i det gode opkald.

 

 

Kilde: Ballisagers Jobbarometer 3. kvartal 2017 

 

 

Selvom tal fra Ballisagers Jobbarometer 3. kvartal 2017 indikerer, at arbejdsmarkedet er inde i en stabil periode, møder virksomhederne stadig store rekrutteringsudfordringer.