Helle Alsted | Stressrådgiver
TILMELD NYHEDSBREV
Blog Jobsøgning Helle Alsted | Stressrådgiver 5 gode råd til ledige om at undgå ensomhed

5 gode råd til ledige om at undgå ensomhed Populær

Skrevet af Helle Alsted | Stressrådgiver     10. Juli 2014     10599  

Nye undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at op imod hver 5. person uden for arbejdsmarkedet føler sig uønsket alene og med denne følelse følger ensomheden. For personer i arbejde gælder, at kun 3 ud af 100 føler sig uønsket alene.

Med ensomhed følger også en forøget risiko for mistrivsel og stress, og dermed er der gode grunde til at gøre en indsats for at undgå ensomhed.

 

Mangel på kolleger skaber mangel på fællesskab

Personer uden arbejde tilbringer ofte en større del af deres tid alene end personer i arbejde. Personer i arbejde, ser som udgangspunkt personer hver eneste arbejdsdag uden selv at skulle være opsøgende. Kollegerne er personer, som de har en større eller mindre social tilknytning til og fællesskab med. Uanset hvor dybt fællesskabet og relationen stikker, så har mennesket behov for at føle sig som en del af et fællesskab, og det kan være rigtig svært at opretholde fællesskabsfølelser, når det ikke sker naturligt som det for eksempel gør på en arbejdsplads.

Personer uden for arbejdsmarkedet skal i stedet selv ud og opsøge fællesskaber. Når man ikke har en dagligdag med kolleger, stiger risikoen for at føle sig ensom. De ledige kommer til at mangle at "følge med" i andres liv på godt og ondt, ligesom kolleger deler med andre kolleger f.eks. hen over frokosten, eller som kolleger deler med perifere kolleger eller eksterne samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at de ledige selv sørger for at holde gang i deres sociale relationer. Det kan være svært at finde tid til socialt samvær med andre, fordi personer i arbejde ofte har en travl hverdag. Og derudover er der en del ledige, som begynder at trække sig fra sociale sammenhænge, fordi de ikke helt trives med at være ledige, eller fordi de ikke føler, de kan holde fri fra jobsøgningen. Men det er vejen til mistrivsel, stress og ensomhed, og derfor er det vigtigt at have fokus på at bruge tid på fællesskaber og socialt samvær.

 

klft250Samvær med kæresten er ikke nok

En kæreste (eller ægtefælle), som man enten man bor sammen med eller ser ind imellem, kan ikke udfylde behovet for at være sammen med andre mennesker. Tid sammen med kæresten kan hjælpe lidt i forhold til, at man ikke er alt for meget alene, men relationen til én person er langt fra nok. Der er stort set ingen mennesker, der kan trives ved kun at se eet menneske. En kæreste er et menneske, som man måske også ind imellem er på kant med af alle mulige årsager, og så kan det svært at få mere energi og glæde hjemmefra. Der er rigtig mange forhold, der er belastede af, at den ene eller begge er ledige, og der er en del af disse forhold, hvor det ender med et brud. De færreste forhold holde til det pres, det er for den i arbejde, at gøre den ledige glad og motiveret. Når den ledige kommer ud og er social med andre, lettes presset fra kæresten.

 

5 gode råd til at undgå ensomhed som ledig

  1. Plej dine tidligere relationer. Jobsøgning er vigtig, men vær opmærksom på, at du skal holde fri til at være sammen med dine venner, din familie og dine bekendte. Det kan være, (det virker som om) de har travlt med arbejde, familieliv og fritidsaktiviteter, så de ikke lige får spurgt dig, om du kan ses. Men nogen gange har de alligevel tid og lyst til at ses. Det er bedre at lave en aftale ude i fremtiden, end slet ikke at have en aftale.
  2. Engager dig i (fagligt) netværk. Netværk kan være en mulighed for at skabe nye relationer og fællesskaber. Eller en mulighed for at se nogle mennesker, der både er i samme situation, og som kan være med til at give én struktur på hverdagen, samt noget givende at stå op til. Der er også mulighed for jobklub hos nogen a-kasser, fagforeninger og jobcentre.
  3. Vær jobsøgende i andre fysiske rammer. For nogle ledige kan det være en fordel for eksempel at tage på biblioteket for at søge job. Nogen falder i snak med andre mennesker(der både kan være på og uden for arbejdsmarkedet), og andre får glæde af ikke at sidde hjemme alene, men i stedet møde et smil i ny og næ. Og derudover er der gevinsten ved, at du kan holde fri fra jobsøgningen, når du kommer hjem.
  4. Hav et aktivt fritidsliv. Igennem fritidsaktiviteter bliver det muligt at skabe og pleje sociale relationer og følelsen af fællesskab. For nogle ledige er frivilligt arbejde også givende i forhold til det sociale – og derudover i forhold til at anvende ens ressourcer og kompetencer. (Husk at spørge a-kassen om lov til at udføre frivilligt arbejde). Har du et spændende fritidsliv har du også noget at styre samtalen hen på og fortælle om i (nye) sociale sammenhænge, hvis du ikke har lyst til at tale om, at du ikke har et arbejde.
  5. Grib mulighederne ved aktivering. Det er interessant at se, at der er nogle ledige, som får det markant bedre, når de er i aktivering, fordi de simpelthen ser mennesker hver dag, som de kan tale med om stort og småt eller bare grine med. Hjernen producerer lykkehormoner, når vi møder et smil og smiler tilbage, så dette har også stor betydning for vores trivsel, og dermed mindskes risikoen for ensomhed. Nogle gange skaber man også nye sociale relationer under aktiveringen. (Og så kan det jo samtidig være en bonus, hvis det faktisk viser sig, at der kommer en ansættelse ud af en aktivering på en arbejdsplads). Derudover er der selvfølgelig også en gevinst ved, at du får udnyttet dine ressourcer og får bekræftet, at du kan noget.

 

Og husk at udnytte sommeren og det gode vejr. Der er mange, der har ferie og dermed mere tid til hygge, der er generelt mange mennesker udenfor, samt mange gratis aktiviteter.

Jeg håber, at denne artikel kan være med til at hjælpe dig med at undgå at blive en ensom ledig.

 

Venlig hilsen Helle Alsted

 

 


 

 

Deltag i netværket på LinkedIn. Bliv medlem af Jobfisk.dk's gruppe for karrierebevidste og rekrutteringsansvarlige.
Her finder du diskussioner, netværk, jobs og meget mere.

Klik her og tilmeld dig gruppen allerede nu...

 


 

 

 

Få 5 råd til at undgå ensomhed som ledig.