Helle Alsted | Stressrådgiver
TILMELD NYHEDSBREV
Blog Jobsøgning Helle Alsted | Stressrådgiver 4 faktorer til arbejdsmiljø og trivsel –nu også for ledige

4 faktorer til arbejdsmiljø og trivsel –nu også for ledige Populær

Skrevet af Helle Alsted | Stressrådgiver     11. Marts 2014     4294  

Der er meget fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejdere. Men jeg mener også, det er vigtigt at tage dette emne op i forhold til ledige,

der jo ofte tilbringer lige så meget tid med jobsøgningen, som de ville tilbringe med arbejdsopgaver, hvis de var ansatte i en virksomhed.


Videncenter for Arbejdsmiljø har foretaget undersøgelser blandt mennesker i arbejde i forhold til, hvilke faktorer, der skal være til stede for at forebygge stress. Undersøgelsen viser, at trivslen på arbejdspladsen er størst, og at medarbejderne fungerer bedst, når der er 4 faktorer til stede.


De 4 faktorer er:

  1. Følelsen af at have kontrol over sit liv
  2. Følelsen af forudsigelighed
  3. Social opbakning fra kolleger og ledelse
  4. Følelsen af at tingene går i den rigtige retning


Hvad sker der, hvis man drager paralleller til de lediges situation? Nummer 3 er en udfordring, idet ledige ikke har direkte kolleger og en ledelse at være sociale med. Hvorimod nummer 1, 2 og 4 ikke direkte har noget med det at være på en arbejdsplads, så her kan man måske godt være med som ledig. Men lad os se på, hvordan vilkårene ser ud for ledige i forhold til stressforebyggelse, trivsel, samt det "at fungere bedst".

Artiklen fortsætter efter billedet 

Arbejdsmilj og Trivsel - nu ogs for ledige

 

Faktor 3: Social opbakning fra kolleger og ledelse

Den 3. faktor er helt sikkert er en udfordring for ledige. Når mennesket har behov for social opbakning fra andre mennesker, og ledige ikke har kolleger og en ledelse at få det fra, hvor skal de så hente denne opbakning fra? Som ledig møder man andre personer, der kan være "ledelse" i form af systemets ansatte, som man møder engang imellem alt efter, hvor i ledelsessystemet og ledelsesperioden, man befinder sig. Mange ledige fortæller om, at de bliver skuffede over de, der skal hjælpe dem – at de opfører sig, som om de er ligeglade, at de behandler de ledige som "én i rækken", eller at de direkte er ubehagelige over for de ledige og truer dem. De ledige oplever her slet ingen social opbakning.


Når ledige er i aktivering på et jobsøgningskursus eller på selvvalgt kursus, kan det være, at de her er sammen med andre ledige, hvor de kan føle, at de bliver bakket op. Der er mange ledige, som liver op, når de kommer hen et sted, hvor der er andre, så de ikke sidder så meget alene derhjemme, og hvor de ikke længere skal føle sig så alene med deres ledighed – føle sig alene med deres oplevelser og følelser. Dermed kan det være en fordel at komme i aktivering eller på kursus. Ledige kan måske også med fordel mødes med andre ledige, så de ikke tilbringer så meget tid alene, og så de kan føle den sociale opbankning fra andre. Derudover har vi alle et behov for at give, så i de sammenhænge kan de også give social opbakning.

 

Faktor 1: Følelsen af at have kontrol over sit liv

Faktor 1 behøver ikke at tilhøre en arbejdsplads. Man kan godt have følelsen af at have kontrol over sit liv, selvom man ikke er på en arbejdsplads. Men på denne faktor er der alligevel også mange ledige, der er udfordrede. Det er svært at føle kontrol, når man ikke selv kan bestemme, hvad man skal gøre, hvilke regler og krav, man skal leve op til, samt når der er nogen, der kan tage ens økonomiske grundlag, hvis man ikke gør, hvad der bliver sagt. Derudover er det som jobsøgende oftest det største ønske at komme i arbejde, og det er bare noget, man ikke har kontrol over – især ikke i en krisetid, hvor der er mange om buddet.


Derfor er det vigtigt, at ledige finder andre steder og tidspunkter i hverdagen, i fritidslivet, i det sociale liv, som frivillig, hvor det er muligt at have kontrol over noget, så man får tilfredsstillet denne trang, som mange mennesker har. Og husk at lidt kontrol er bedre end ingen kontrol.

 

Faktor 2: Følelsen af forudsigelighed

street-sign-141396 640Hvad så med faktor 2? Der er lange perioder, hvor ledige skal "passe sig selv" og ikke møde op til kontrolmøder og aktivering, og her kan man sige, at der i høj grad kan være mulighed for at forudsigeligheden er til stede. Det er ofte den ledige selv, der kan bestemme, hvad der skal ske den enkelte dag. Og så ser det jo fint ud for ledige (der kan så være andre trusler i, at man selv skal fylde hele sin dag ud). Men samtidig ligger der en trussel i, at du ikke kan forudsige, hvornår det er, du når sit mål om at komme i arbejde. Og når ledige, naturligt nok, har meget fokus på dette mål, vil der være en høj grad af uforudsigelighed til stede. Hvis nu de ledige vidste, at der var et arbejde til dem om 3 måneder, så ville de kunne slappe af og agere på en helt anden måde, men så længe fremtiden er så usikker, bliver det en trussel mod trivselen. Sæt derfor fokus på, hvad de enkelte dage skal indeholde af jobsøgningsaktiviteter, så du ved, hvad du skal lave, når du står op om morgenen.

 

Faktor 4: Følelsen af at tingene går i den rigtige retning

Faktor 4 kan ses i sammenhæng med faktor 2. Der er mange ledige, der fokuserer på målet, og det er det, der er indikator for, om tingene går i den rigtige retning. For mange vil det synes, som om man står i stampe – er i limbo, fordi man ikke kommer tættere målet, og derved går tingene ikke i den rigtige retning. Nogle ledige vil endda også føle, at tingene går i den gale retning, fordi de får afslag på afslag, kommer tættere på datoen, hvor de ikke længere får dagpenge og føler sig mindre og mindre i stand til at varetage et arbejde inden for deres fag. Flere ledige taler om, at de mister troen på egne evner, jo længere tid, der går, og derudover virker det som om, at dem, der er i arbejde, bliver bedre og bedre, samt at de holder sig opdateret på deres felt.


Du skal sørge for at holde sig fagligt orienteret og opdateret, mens du er ledig, så du ikke kommer bagud fagligt. Det kan endda være en fordel, at du har tid til at følge med i udviklingen på fagområdet som ledig, mens de, der er i arbejde, tit ikke har tid og overskud til dette – alt afhængig af ens profession. Du kan også med fordel søge en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, så du mærker, at du kan noget, og derudover vil du så også have en fordel i forhold til faktor 3 – den sociale opbankning.


Derudover skal du sørge for, at fokus ikke kun er på at komme i arbejde, men også på, at der er andre ting i dit liv, der går i den rigtige retning. Vi er hele mennesker – arbejde er ikke vores identitet. Mit blogindlæg om identiteter kan du læse her: http://ledighedsstress.dk/livshjulet-viser-vej-til-trivsel


Held og lykke med jobsøgningen og husk også at bare en halv time i solen kan give dig mere overskud i livet.

 

 

Har du fokus på dit arbejdsmiljø som ledig? Her er 4 faktorer til arbejdsmiljø og trivsel som ledig.