Gæsteblogger
TILMELD NYHEDSBREV

Jobfisk udenpayoff 2013-R 340x60

Blog Gæsteblogger Brug for mere personlighed i din ansøgning? Brug feedforward!

Brug for mere personlighed i din ansøgning? Brug feedforward! Populær

Skrevet af Gæsteblogger     11. Oktober 2018     3461  

Brug for mere personlighed i din ansgning lilleMed feedforward vil du på en ny og mere effektiv måde kunne få din personlighed frem og i højere grad have mulighed for at skille dig ud og blive husket blandt andre ansøgere.

 

Når du skal skrive din ansøgning, vil du typisk gøre dig nogle overvejelser om, hvad du gerne vil have med i din ansøgning. Som ansøger til en stilling, vil man gerne fremstå så alsidig og kompetent som mulig, men det kan ende med floskler som for eksempel "Jeg er som person meget fleksibel og omstillingsparat". Floskler der ofte får lov til at stå og blafre. Du er meget muligt både fleksibel og omstillingsparat, men hvordan får du det forklaret, så din potentielle arbejdsgiver ved, hvad du mener?

 

En let indføring i feedforward

Feedforward er et begreb og en metode i fremgang, der ofte sammenlignes som modstykket til feedback. Feedforward er tænkt som en fremadskuende evalueringsmetode, som skal motivere fremtidig handling. Hvorimod feedback er en bagudrettet evalueringsmetode, som ofte bliver til kritik af fortidig handling, du alligevel ikke kan ændre på.

Vi giver alle os selv feedback, når vi tænker over resultaterne af vores præstationer og handlinger. Derfor er det også vores påstand, at vi kan give os selv feedforward – og i den henseende ser vi en klar fordel i at bruge feedforward i en ansøgningsproces.

 

Brug konkrete eksempler i din ansøgning

Når du skal skrive din ansøgning, går det grundlæggende ud på at folde din fortælling ud ved at inkludere eksempler, der tager afsæt i specifikke episoder.

Grunden til, at det er så aktuelt at bruge episodiske eksempler i sin fortælling, er, at der ofte er en vis grad af diskrepans forbundet med at bruge generelle vendinger. Men hvis du tager udgangspunkt i en specifik episode, vil du kunne få langt flere detaljer frem, hvilket sandsynligvis vil generere viden og skabe ny indsigt, som ikke lagres i generaliseringer.

For eksempel har en større global undersøgelse vist, at hvis folk generelt bliver spurgt, hvor glade de er til daglig, så rapporterer amerikanere et højere niveau af glæde end asiater. Men når de bliver spurgt, hvad de føler i en specifik situation, er der ikke forskel på, hvilket glædesniveau der rapporteres (Robinson & Clore - Robinson, M.D., & Clore, G.L. (2002). Belief and feeling: Evidence for an accessibility model of emotional self-report. Psychological Bulletin, 128, 934-960.)

Ved at stille dig selv nogle forskellige feedforward spørgsmål så som nedenstående, kan du gøre dine såkaldte floskler til konkrete eksempler, som du kan bruge aktivt i din ansøgning. På den måde opnår modtager mere indsigt og viden om dig, modtager læser en mere konkret ansøgning, og din ansøgning vil derfor skille sig ud og blive husket.

Artiklen fortsætter efter billedet 

Brug for mere personlighed i din ansgning

 

Arbejds-/hjælpespørgsmål

  • Hvad var der ved dig i given situation, som fik din chef til at stole på dig? Hvad gjorde du, der fik din chef til at stole på dig?
  • Tænk på en situation blandt gode kollegaer, hvad gjorde, at du følte dig særligt godt tilpas? Hvad bidrog du med til gruppen?
  • Tænk på en situation hvor du føler, du har ydet en ekstraordinær indsats. Hvad var det for tre særlige kompetencer, du bragte i spil (selv eller ved hjælp af andre)?
  • Tænk på en situation, hvor du følte dig særligt udfordret. Hvad gjorde du for at komme ud af situationen (selv eller ved andres hjælp)?
  • Tænk på en opgave du har løst, hvor det vækker tilfredsstillelse hos dig. Hvad var i spil, siden det gik så godt?
  • Tænk på en opgave, hvor du ikke kendte vejen til løsningen. Hvordan gik du til opgaven? Hvordan arbejdede du dig frem til en løsning?

 

Tips til praksis

Start med at lave et arbejdsdokument, hvor du besvarer alle dine feedforward spørgsmål, og beslut derefter hvad du vil bruge. Tankeprocessen er i sig selv givtig, selvom du ikke får brugt alt dit arbejde. En ansøgning behøver ikke indeholde mere end et til to eksempler.

Når du så går i gang med din ansøgning, kan du sakse i dine svar, som blandt andet kan blive til konkrete eksempler. Don't tell it – show it. Når du giver konkrete eksempler, er det nemmere for modtager at forestille sig, hvordan du arbejder og sætte dig i kontekst til arbejdsopgaver. Så hvis du for eksempel skriver, at du er samarbejdsorienteret, så vis det igennem et eksempel.

Det er ligeledes en god ide at fremhæve både egne og andres bidrag til succesen. Det vil øge modtagers åbenhed overfor den information, som du ønsker, at modtager skal forstå, samt det har potentiale til at reducere en indre konflikt, som modtager muligvis kan have med sig selv i forhold til, om du kan være blandt de rette kandidater, som skal kaldes ind til en samtale

HUSK at en ansøgning max bør fylde en side.

 

Held og lykke med din ansøgning!

 

Er du klar til at finde et job der passer til din personlighed? Læs mere her 

 

Forfattet af:

JJAJoan Gestelev Jacobsen, HR Generalist Cand.soc.hrm https://www.linkedin.com/in/joangestelevjacobsen/ 

 

 

 

SLL

& Sisse Lykke Linde Saleh, HR Konsulent  Cand.soc.hrm https://www.linkedin.com/in/sisselykkelinde/ 

 

 

 

 

 

Sisse og Joans samarbejde går helt tilbage til bachelorstudiet i kommunikation og arbejdslivsstudier og frem til i dag, hvor begge er færdiguddannet cand.soc.HRM fra CBS. Selvom Sisses og Joans arbejdsliv inden for HR er forskelligt, forenes de stadig i deres fælles interesse for HR's metoder, teorier og nye tendenser.

 

Joans arbejdserfaring er primært som HR generalist, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig inden for rekruttering, arbejdsmiljø og personaleadministration i den offentlige sektor. Joans interesser inden for HR favner bredt, og det afspejles også, når hun søger ny viden.

Sisse arbejder til daglig som HR konsulent med hovedfokus på rekruttering og employer branding. Hun søger konstant at udvikle, tilegne sig og dele ny viden inden for området.

 

 

 

 

Med feedforward vil du på en ny og mere effektiv måde kunne få din personlighed frem og i højere grad have mulighed for at skille dig ud og blive husket blandt andre ansøgere.