Artikler om jobsøgning
TILMELD NYHEDSBREV

Jobfisk udenpayoff 2013-R 340x60

Hvem snyder hvem?

Da mit computerprogram, checkjobnet (www.checkjobnet.dk), som automatisk bekræfter den lediges såkaldte "aktive jobsøgning" på www.jobnet.dk, blev opdaget af medierne, var en af overskrifterne "Ledige snyder systemet". Den titel var jeg ked af, da formålet med programmet faktisk er det stik modsatte, nemlig at forhindre, at systemet snyder de ledige.


De allerfleste arbejdsløse er kede af, at være uden arbejde og vil hellere end gerne have et godt, fast arbejde, der udover en fast indtægt, også giver tilfredsstillelse og stiver selvværdet af.

Desværre begår landets beskæftigelsesminister, hr. Frederiksen, en fatal brøler, når han sammenligner antallet af ledige stillinger med antallet af arbejdsløse: Han antager nemlig, at en ledig stilling nøjagtig svarer til en ledig person, og overser fuldstændig, at de kvalifikationer, der kræves for at besætte en given stilling, kun i sjældne tilfælde i dag svarer til de kvalifikationer, som flertallet af de arbejdsløse er i besiddelse af.

Hvis vi holder os til de stillinger, der er opslået på jobnet, er der ca. 20.000 i alt. Af disse stillinger er kun omkring 450 såkaldte hotjobs, det vil sige stillinger, som ikke kræver en faglig uddannelse. De 19.550 resterende stillingerne omfatter job som læge, sygeplejerske, lærer, togfører, ingeniør, it-ekspert, håndværker, regnskabskyndig... - alle sammen stillinger, der kræver specifikke faglige kundskaber.

Med denne fejlagtige antagelse som udgangspunkt, har hr. Frederiksen i sin ophidselse og impulsivitet troet, at han ved at lægge pres på de ledige kunne tvinge dem til at besætte ledige stillinger, der kræver kvalifikationer, der ligger langt udover hvad flertallet af arbejdsløse er i besiddelse af.

Han overser fuldstændig, at faguddannede ledige, som ønsker sig et job, for længst - blandt andet ved at benytte de mange private jobdatabaser - har fundet sig et passende arbejde.

Hr. Frederiksens primitive straffeforanstaltninger rammer derfor langt overvejende de svage arbejdsløse, dem uden kvalifikationer der matcher de krav virksomhederne og de offentlige institutioner efterspørger. Hvor tilbud om uddannelse ville have været den logiske reaktion på situationen, vælger hr. Frederiksen i stedet for, at pålægge den svage del af de arbejdsløse tåbelige krav såsom at klikke på en knap hver uge, at søge 4 stillinger (de fleste blandt de 450 hotjobs) eller senest, at de arbejdsløse skal stille til kontrol i jobcenteret hver uge.

Computerprogrammet CheckJobnet blev udviklet for at demonstrere det tåbelige i denne fremgangsmåde. Ved at automatisere opfyldelsen af hr. Frederiksens krav, så en simpel pc med programmet installeret kan sørge for, at knap-klikkeriet og job-søgningen sker helt uden den arbejdsløses medvirken, kunne diskussionen måske drejes, så den kommer til at handle om arbejdsløshedens virkelige problem: De fleste arbejdsløse har ikke de kompetencer som efterspørges af virksomheder og offentlige institutioner.

For disse personer, er det uddannelse, uddannelse, uddannelse, der er brug for - og ikke hjernedødt knap-klikkeri og afsendelse af proforma ansøgninger til sagesløse virksomheder.

Hr. Frederiksens budget for bekæmpelse af ledige er i 2008 på 13.7 mia. (13.700.000.000). Beløbet er overraskende nøjagtig det samme, som det, der anvendes på drift af grundskoler og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser - TILSAMMEN! Hvor mon man får mest ud af at anvende de 13.7 mia.?

Løsningen er indlysende: Nedlæg hr. Frederiksens afdelinger for bekæmpelse af ledige og overfør pengene til undervisningsministeriet til forbedring af undervisningen af vore børn og unge. Det er hårdt tiltrængt, og det haster...

 

Af: dr. scient. Søren W. Rasmussen (www.swr.dk)
Læs mere om Søren W. Rasmussen under forfattere her

Jobsøgning: artikler med tips og inspiration til den gode, effektive jobsøgning