Artikler om jobsøgning
TILMELD NYHEDSBREV

Jobfisk udenpayoff 2013-R 340x60

Er du journalist, reklamemand eller forfatter i din jobsøgning?

Over en kop kaffe i mandags fortalte en arbejdsgiver mig om sin oplevelse med en ansøger, som skrev en lang ansøgning med beskrivelse af uddannelse, erfaring osv. og først nederst på side 2 fortalte, hvorfor hun henvendte sig til netop denne virksomhed. Ja, andre nåede måske aldrig dertil. Det undrer mig, når jeg ved, hvor mange inspirationsseminarer, idekataloger, blogs og velmente råd, der vælter ind over os jobjægere.

Er vi uvidende eller bedrevidende, når vi beslutter, hvordan vi skruer vores ansøgninger sammen? Nej - vi er et produkt af en skrivetradition, tænker jeg. I skolen og senere på de videregående uddannelser lærer vi "den rigtige" metode for god skrivning. Noget i retning af: kort indledning, uddybning, analyse og fortolkning for til sidst at komme til konklusionen. En disciplin, som trænes igen og igen. Og vi ser den dagligt i mange afskygninger, ikke blot i ansøgninger, men også i breve fra det offentlige og mange virksomheders kommunikationen. Vi gemmer pointen til sidst. På hjemmesider beskriver virksomheder egne fortræffeligheder uden at tænke på, hvad kunden har brug for. Udfordringen er den samme for jobjægeren og virksomheden: skriv mere om, hvad du kan gøre for modtageren.

Head, heart, hand

De fleste jobsøgere har forstået (hjernen) og accepteret (hjertet), at vi skal skrive en ansøgning, som vækker arbejdsgiverens interesse, fordi han straks ser udbyttet ved at ansætte én. Det er bare ikke altid så nemt at få det udført (hænderne). Derfor får du her mine 3 tips til at komme tættere på drømmejobbet:

 1. Gør som journalisten
 2. Tænk som reklamemanden
 3. Skriv som forfatteren

 

1. Journalisten: Se dig selv som en nyhed

Nyhedstrekanten konstruerer næsten alle nyhedshistorier. I trekanten fordeler journalisten stoffet efter faldende vigtighed: først kommer konklusionen, ofte som en fængende overskrift, derefter det vigtige, det mindre vigtige og til sidst det uvigtige.
Gør som journalisten: vælg en god overskrift til din ansøgning - brug linjen til at fange arbejdsgiverens opmærksomhed og skriv i første afsnit din konklusion: hvad er udbyttet ved at ansætte dig? Måske kunne du med fordel også skrive din konklusion som det korte resume på CV'et.
Eksempel på overskrift og indledning:

Salgschef, som øger omsætningen midt i en krisetid
Konkurrence skærper mit fokus og giver mig energi. Og netop derfor fangede jeres annonce straks min opmærksomhed. Jeres beskrivelse af jer selv som en virksomhed med Gazelle-ambitioner og fokus på det kinesiske marked skærpede min interesse yderligere, fordi jeg de seneste fem år har haft succes med opbygning af et salgsnetværk i det østlige Kina for en mindre eksportvirksomhed.

Artiklen fortsætter efter billedet 

Er du journalist reklamemand eller forfatter i din jobsgning

2. Reklamemanden: Tænk dig selv som et produkt

Det kan være svært at identificere, hvilket udbytte arbejdsgiveren får af at ansætte dig. Ofte er det lettere at beskrive alt det, du kan og har erfaring med. Arbejdsgiveren er dog mest i interesseret i de fordele og det udbytte, du kan give ham. Derfor kan det være en ide at arbejde med EFU-modellen, som reklamemanden bruger, når han hjælper virksomheder med at få kunderne til at købe.
EFU-modellen for en jobjæger kunne se sådan ud:

 • Egenskaber: fakta om, hvad du  kan (uddannelse, kompetencer, erfaring)
 • Fordele: hvilke fordele giver du arbejdsgiveren i kraft af alt det, du kan?
 • Udbytte: hvad er arbejdsgiverens nytteværdi, når han ansætter dig?

Eksempel på dig som et udbytterigt produkt:

Egenskab:

 • har været i branchen i en del år
 • har været udstationeret Kina i to år
 • taler engelsk og tysk forhandlingsniveau og kinesiske til "husbehov"

Fordel:

 • kender branchens vilkår og konkurrenterne
 • forstår kulturen og spillereglerne
 • har konkret erfaring med potentiale og udfordringer ved samarbejde med kinesere

Udbytte:

 • giver arbejdsgiveren mulighed for at komme ind på eller optræde endnu mere professionelt på det kinesiske marked
 • kan nærmest gøre en forskel fra dag 1.

Lav eventuelt en tabel, hvor du først lister alle dine egenskaber og derefter arbejder videre til fordele og udbytte, som kan variere fra ansøgning til ansøgning

 

3. Forfatteren: Skriv den gode historie

Fortællinger gør generelle betragtninger konkrete. De ikke bare forklarer og udreder, de viser også (show it don't tell it). Fortællingen indeholder personer af kød og blod, som vi kan identificere os med, og som appellerer til vores følelser. Derfor bliver vi grebet af den gode historie. Uden at ville aspirere til De Gyldne Laurbær betyder det, at vi jobjægere kan hjælpe arbejdsgiveren med at huske os, hvis vi skriver ansøgningen i et sprog, som danner billeder og konkrete forestillinger om, hvad vi kan gøre for ham og hans virksomhed. Vi hjælper ham med at lave mellemregningen fra vores kompetencer og erfaringer til de opgaver, vi kan løse. Mange jobannoncer lister kompetencer, de ønsker hos deres nye medarbejder. F.eks. projektledelse, tværorganisatorisk samarbejde, forretningsforståelse eller understøttelse af direktionens arbejde. De abstrakte ord kan dække over mange opgaver, og derfor er det vigtigt i ansøgningen at skrive konkret, hvordan du ser dig selv i  jobbet.

Eksempel på, hvordan du beskriver dig selv som projektleder:

Som erfaren projektleder kender jeg udfordringerne med at nå i mål til tiden i krydsfeltet mellem drifts- og projektopgaver. Med tikkende deadlines og travle fagpersoner i mit projektteam er min styrke, at jeg bevarer overblikket og holder fokus på det overordnede mål og planer. For at styrke mine kompetencer i projektledelse tog jeg for en del år siden en intensiv projektlederuddannelse, som gjorde mig klogere på projektverdenens mange modeller og endnu vigtigere: lærte mig, at mennesker betyder mere for projekters succes end fine modeller.

 

Sæt i gang

Tænk som journalisten, reklamemanden eller forfatteren, næste gang du skriver en ansøgning. Så hjælper du arbejdsgiveren med at se, hvorfor han dog skulle ansætte dig.
Har du gode eksempler på nye indgangsvinkler til at få de gode intentioner ned på papiret? Eller måske har du kommentarer til mine tanker?

 

githa rasmussen150.jpg
Skrevet af Githa Rasmussen - kommunikationskonsulent, projektleder og PA.

Besøg Githas hjemmeside: http://githarasmussen.dk/ og hendes blog.

 

 

Over en kop kaffe i mandags fortalte en arbejdsgiver mig om sin oplevelse med en ansøger, som skrev en lang ansøgning med beskrivelse af uddannelse, erfaring osv. og først nederst på side 2 fortalte, hvorfor hun henvendte sig til netop denne virksomhed. Ja, andre nåede måske aldrig dertil. Det undrer mig...