Jobfisk
TILMELD NYHEDSBREV

God forberedelse giver maksimalt udbytte til jobsamtalen

Skills beskretØnsker du at fremstå som en kandidat, der er velforberedt til jobsamtalen? Så lav et grundigt forarbejde og tjek både virksomhed, produkt, økonomi og potentielle kollegaer og ledere på forhånd.

Læs mere…

Tæm din nervøsitet til jobsamtalen

Nervs 2"Undersøgelser viser, at den største frygt blandt almindelige amerikanere er at holde tale i offentligheden. Nummer to på listen er døden. Det betyder, at den gennemsnitlige amerikaner hellere vil ligge i kisten end holde mindetalen."

Læs mere…

Kompetencebaseret rekruttering – hvad pokker er det?

Spind lilleDu har sikkert hørt om begrebet kompetencebaseret rekruttering. Men hvad indebærer det egentlig? Og hvordan adskiller det sig fra en almindelig rekruttering? Én ting er sikker: At arbejde med kompetencebaseret rekruttering bliver mere almindeligt. Det gør det også lettere for virksomheder at finde en plads på det fremtidige marked – og få den rigtige medarbejder på den rigtige plads.

Læs mere…

Hyppigt oversete muligheder i rekrutteringsprocessen

Knapper lilleEn rekrutteringsproces følger typisk de samme gængse regler: Der laves et stuerent, velskrevet jobopslag, som pushes ud på forskellige jobsøgningsplatforme. Denne proces er som udgangspunkt fin nok. Jeg vil dog gerne slå på tromme for, at man overvejer en række hyppigt oversete muligheder i sin rekrutteringsproces.

Læs mere…

Bliv tilmeldt nyhedsbrevet

Få nemt og gratis den nyeste viden om jobsøgning, karriere og rekruttering ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve.

* Felt påkrævet


 

Mest læste artikler de sidste 30 dage

Genfind din indre kriger, når jobsøgningen bliver langstrakt

Fyrvrkeri 32019 ligger nu bag os. 2020 er skudt i gang med et spritnyt år og tilmed et nyt årti. Hvad tænkte du, da Rådhusklokken bimlede? Forestil dig så hvordan du om et år fejrer dit Nytår – altså 1 år frem. Har du været jobsøgende i lang tid er du nødt til at foretage dig noget helt nyt, når du ønsker et andet resultat.

Læs mere…

Ta' Ja-hatten på! Jobsøgning +50 er et plus

FirklverTa' JA-HATTEN på til at læse denne blog. Hvis du hellere foretrækker NEJ-HATTEN, så stop med at læse videre, da det alligevel ikke nytter. En NEJ-HAT er ikke konstruktiv til jobsøgning. Må man ikke sætte grænser da, Bente? Jo, grænser for områder, brancher, risici, arbejdstider, værdier, etik, transport m.v. Men et generelt negativt mindset = begrænset og fastlåst tankegang, som ikke fører til noget konstruktivt på nogen måde.

Læs mere…

Da mit computerprogram, checkjobnet (www.checkjobnet.dk), som automatisk bekræfter den lediges såkaldte "aktive jobsøgning" på www.jobnet.dk, blev opdaget af medierne, var en af overskrifterne "Ledige snyder systemet". Den titel var jeg ked af, da formålet med programmet faktisk er det stik modsatte, nemlig at forhindre, at systemet snyder de ledige.


De allerfleste arbejdsløse er kede af, at være uden arbejde og vil hellere end gerne have et godt, fast arbejde, der udover en fast indtægt, også giver tilfredsstillelse og stiver selvværdet af.

Desværre begår landets beskæftigelsesminister, hr. Frederiksen, en fatal brøler, når han sammenligner antallet af ledige stillinger med antallet af arbejdsløse: Han antager nemlig, at en ledig stilling nøjagtig svarer til en ledig person, og overser fuldstændig, at de kvalifikationer, der kræves for at besætte en given stilling, kun i sjældne tilfælde i dag svarer til de kvalifikationer, som flertallet af de arbejdsløse er i besiddelse af.

Hvis vi holder os til de stillinger, der er opslået på jobnet, er der ca. 20.000 i alt. Af disse stillinger er kun omkring 450 såkaldte hotjobs, det vil sige stillinger, som ikke kræver en faglig uddannelse. De 19.550 resterende stillingerne omfatter job som læge, sygeplejerske, lærer, togfører, ingeniør, it-ekspert, håndværker, regnskabskyndig... - alle sammen stillinger, der kræver specifikke faglige kundskaber.

Med denne fejlagtige antagelse som udgangspunkt, har hr. Frederiksen i sin ophidselse og impulsivitet troet, at han ved at lægge pres på de ledige kunne tvinge dem til at besætte ledige stillinger, der kræver kvalifikationer, der ligger langt udover hvad flertallet af arbejdsløse er i besiddelse af.

Han overser fuldstændig, at faguddannede ledige, som ønsker sig et job, for længst - blandt andet ved at benytte de mange private jobdatabaser - har fundet sig et passende arbejde.

Hr. Frederiksens primitive straffeforanstaltninger rammer derfor langt overvejende de svage arbejdsløse, dem uden kvalifikationer der matcher de krav virksomhederne og de offentlige institutioner efterspørger. Hvor tilbud om uddannelse ville have været den logiske reaktion på situationen, vælger hr. Frederiksen i stedet for, at pålægge den svage del af de arbejdsløse tåbelige krav såsom at klikke på en knap hver uge, at søge 4 stillinger (de fleste blandt de 450 hotjobs) eller senest, at de arbejdsløse skal stille til kontrol i jobcenteret hver uge.

Computerprogrammet CheckJobnet blev udviklet for at demonstrere det tåbelige i denne fremgangsmåde. Ved at automatisere opfyldelsen af hr. Frederiksens krav, så en simpel pc med programmet installeret kan sørge for, at knap-klikkeriet og job-søgningen sker helt uden den arbejdsløses medvirken, kunne diskussionen måske drejes, så den kommer til at handle om arbejdsløshedens virkelige problem: De fleste arbejdsløse har ikke de kompetencer som efterspørges af virksomheder og offentlige institutioner.

For disse personer, er det uddannelse, uddannelse, uddannelse, der er brug for - og ikke hjernedødt knap-klikkeri og afsendelse af proforma ansøgninger til sagesløse virksomheder.

Hr. Frederiksens budget for bekæmpelse af ledige er i 2008 på 13.7 mia. (13.700.000.000). Beløbet er overraskende nøjagtig det samme, som det, der anvendes på drift af grundskoler og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser - TILSAMMEN! Hvor mon man får mest ud af at anvende de 13.7 mia.?

Løsningen er indlysende: Nedlæg hr. Frederiksens afdelinger for bekæmpelse af ledige og overfør pengene til undervisningsministeriet til forbedring af undervisningen af vore børn og unge. Det er hårdt tiltrængt, og det haster...

 

Af: dr. scient. Søren W. Rasmussen (www.swr.dk)
Læs mere om Søren W. Rasmussen under forfattere her