Jobfisk
TILMELD NYHEDSBREV

Job og godt uge 15 - 2021

JobHer finder du kort og godt fra uge 15, 2021 om om job, arbejdsmarked, karriere med meget mere.

 

Opdateres løbende i løbet af ugen...

Læs mere…

Farveladen – et værktøj til målretning af ansøgning og CV

Farver lilleNutidens arbejdsgivere elsker målrettede ansøgninger (og ditto CV'er). Kandidater, der kan se sig selv med arbejdsgiverens briller, og som beskriver, hvordan deres erfaring og kompetencer matcher lige netop de behov, virksomheden har, er i høj kurs blandt arbejdsgiverne.

Læs mere…

Job & godt uge 14 - 2021

JobHer finder du kort og godt fra uge 14, 2021 om om job, arbejdsmarked, karriere med meget mere.

 

Opdateres løbende.

Læs mere…

E-handel som 6 ugers jobrettet akademifag i Midtjylland

E-handel undervisning beskaret2Der er behov for arbejdskraft med kompetencer i e-handel. Det peger flere undersøgelser på. Hvilket jo giver god mening, da en stor del af vores indkøb allerede er flyttet fra de fysiske butikker og over i netbutikkerne. De seneste år er handlen i webshops steget med omkring 20% årligt. Ikke mindst corona-situationen har skabt stor vækst i webbutikkerne og dermed øget behov for arbejdskraft.

Læs mere…

Bliv tilmeldt nyhedsbrevet

Få nemt og gratis den nyeste viden om jobsøgning, karriere og rekruttering ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve.

* Felt påkrævet


 

Mest læste artikler de sidste 30 dage

Genfind din indre kriger, når jobsøgningen bliver langstrakt

Fyrvrkeri 32019 ligger nu bag os. 2020 er skudt i gang med et spritnyt år og tilmed et nyt årti. Hvad tænkte du, da Rådhusklokken bimlede? Forestil dig så hvordan du om et år fejrer dit Nytår – altså 1 år frem. Har du været jobsøgende i lang tid er du nødt til at foretage dig noget helt nyt, når du ønsker et andet resultat.

Læs mere…

Ta' Ja-hatten på! Jobsøgning +50 er et plus

FirklverTa' JA-HATTEN på til at læse denne blog. Hvis du hellere foretrækker NEJ-HATTEN, så stop med at læse videre, da det alligevel ikke nytter. En NEJ-HAT er ikke konstruktiv til jobsøgning. Må man ikke sætte grænser da, Bente? Jo, grænser for områder, brancher, risici, arbejdstider, værdier, etik, transport m.v. Men et generelt negativt mindset = begrænset og fastlåst tankegang, som ikke fører til noget konstruktivt på nogen måde.

Læs mere…

Mange organisationer introducerer omkostningsstop i krisetider. En kortsigtet løsning, mener andre organisationer, som har indset, at det koster dyrt ikke at udvikle sig. Denne artikels forfattere mener, at man både kan spare og samtidig sikre læring og udvikling.

Artiklen er bragt i samarbejde med
Mannaz A/S - www.mannaz.com


En række tendenser i udviklingsaktiviteterne træder tydeligt frem i tider med recession. Det handler om at rette opmærksomheden både mod analyse- og designfase, mod det konkrete udviklings- og uddannelsesforløb og mod den vedvarende organisatoriske forankring af nye kompetencer og læring.

Man kunne måske tænke, at økonomisk krise og recession står i en markant modposition til udvikling og forandring, fordi nogle organisationer undlader at anvende ressourcer på udviklingsaktiviteter i krisetider. De skærer på udviklingsopgaver til fordel for et driftsfokus, der skal sikre omsætningen.

Disse organisationer vil undlade fortsættelse eller igangsættelse af udviklingsaktiviteter. Men rigtig mange andre har indset, at det koster for dyrt ikke at udvikle sig.

Recessionen stiller tværtimod krav om at fastholde af udviklingsindsatsen koblet med nytænkning af, hvordan en sådan gennemføres (dog sikkert med et mindre budget).

 

Vi ser fire markante krisetendenser
i udviklingsaktiviteterne lige nu:

 1. Behov for strategisk lederudvikling
 2. Design af kortere, kortsigtede & blended læringsfoløb
 3. Co-delivery
 4. Effektevaluering af forløb

Artiklen fortsætter efter billedet

Kompetenceudvikling 

1. Strategisk lederudvikling

Udvikling bør altid være strategisk og vægtet i forhold til det mål, som organisationen ønsker at nå på sigt, men i særlig grad under recessionen. De ledelseskompetencer, som er særlig nødvendige for at kunne realisere målet, bør ikke negligeres.

Under recession bliver det blot endnu mere vigtigt at kunne redegøre for 'return on investment" og præsentere de præcise argumenter for, hvorfor lederudvikling stadig er relevant selv i recession og nedskæringstider. Særligt når heltependulet svinger fra udviklingsafdelingen og over mod økonomiafdelingen igen, bliver en tæt dialog mellem HR, ledelse og direktionen helt grundlæggende nødvendig.

Organisationens ledere skal være i stand til både at varetage nedskæringer i afdelingen, effektivisere og videreudvikle deres medarbejdergrupper og forretningen.

 

2. Design af kortere, kortsigtede & blended læringsforløb

Når ingen ved, hvordan næste uge ser ud, er det svært for topledelsen at træffe beslutninger om større investeringer i lederudviklingstiltag. Derfor kan det være fordelagtigt at dele lederudvikling op i faser af 3-6 måneder i stedet for at planlægge et fuldt 2-årigt program. Her bliver det vigtigere faktisk at igangsætte noget kortsigtet og justere på processen efterhånden frem for at forholde sig passiv og undlade udvikling.

Det er også vigtigt at overveje om udviklingsforløb kan afkortes, ved hjælp af f.eks. hjemmeopgaver og forberedelsesarbejde før og efter modulerne.

Der kan arbejdes med både telefongruppesparring (mindre bekosteligt end at transportere alle hen på samme sted) og podcasting (i stedet for mange dyrt indkøbte bøger, får deltagerne en iPod).

Det er dog vigtigt ikke at skære så hårdt ind til benet, at den personlige udvikling forsvinder. Det største udbytte af et forløb opnås, når der bruges tid og energi på at skabe et tillidsfuldt læringsmiljø. Meget kan foregå virtuelt eller på distance, men ikke alt.


3. Co-delivery

Co-delivery omhandler lederudvikling med høj grad af involvering fra den enkelte organisations interne HR konsulenter. Typisk er der tale om sam-levering, hvor interne og eksterne konsulenter leverer forskellige bidrag til et udviklingsforløb.

Der kan også være tale om et "train the trainer forløb", hvor eksterne konsulenter gennemfører de første hold af et større internt lederudviklingsforløb for efterhånden at overlevere stafetten til interne ledere og HR konsulenter, som forsætter forløbet.

Den økonomiske fortjeneste af co-delivery er tofoldig:

 1. gennemgående spares der på udgifterne til eksterne konsulenter og
 2. konsulenternes viden og erfaring videregives til organisationen.

Sådan højnes kompetenceniveauet ikke blot hos de ledere, der deltager på udviklingsforløbet - men i særdeleshed også hos de interne konsulenter, som nu underviser på forløbet.

I samarbejdet med konsulenter fremhæver organisationer ofte, at der er behov for at tænke en "exit strategi" ind. Når konsulenterne trækker sig ud af organisationen efter et forandringsprojekt eller et udviklingsforløb efterlades organisationen i et tomrum og den igangsatte udvikling risikerer at stoppe.

Gennem arbejdet med "train the trainer" undgår man et tomrum. Der, hvor de eksterne konsulenter stopper, tager interne konsulenter over. Det er altså intra-organisatoriske eksperter, der kører forløbet færdig og dermed sikre den videre forankring.

 

4. Effektevaluering af forløb

Når enhver 10-øre vendes, bliver det vigtigt, at der stilles krav om at dokumentere og gennemføre effektevaluering på lederudviklingsprogrammer.

Det er fra starten vigtigt at sikre 3 centrale ting i samarbejdet med eksterne konsulenter:

 • at der sker kortlægning af læringsmål
 • at læringsmålene er koblet til strategien, og
 • at udviklingsarbejdet følges op og understøttes løbende. Og at forløbet reelt kaster nye praksisser og adfærdsændringer af sig.
 • At læringsmålene er koblet til strategien. At forløbet reelt kaster nye praksisser og adfærdsændringer af sig.

Artiklen fortsætter efter billedet 

kompetenceudvikling 2

HR-afdelingen har en særlig opgave under recessionen:

 1. Begrænsede ressourcer stiller helt centrale krav om målrettet forretningsudvikling gennem strategisk vigtige kompetencer/menneskelige ressourcer
 2. Der er behov for løbende tilpasning af organisationen og kompetencerne til situationen.
 3. Etiske overvejelser bliver væsentlige dvs. hvordan opfører vi os som organisation, hvordan behandler vi vores medarbejdere også i tilfælde af fyringer?
 4. Hvordan sikrer optimale organisatoriske betingelser for arbejdsudførelse - kvalitet, effektivitet, reduktion af spild etc.
 5. Med begrænsede ressourcer tvinges organisationer til at tænke nyt og handle anderledes. HR har en vigtig rolle i at levere strategier og retningslinjer for, hvordan innovation og læring praktiseres og implementeres i en recession

Udvikling er vejen ud af recession!

 1. Pas på styring-kontrol-driftsfælden. Behovet er handlekraftig ledelse, fremsyn, retning og forretningsudvikling.
 2. Recession etablerer de bedste betingelser for forandring gennem en helt naturlig 'burning platform'.
 3. Mange er indstillet på udvikling, forandring og nytænkning så udnyt det strategisk og styr det i den ønskede retning.
 4. Brug recessionen til at nytænke måden, der arbejdes med udvikling i organisationen - fx. en anden brug af uddannelse og udviklingsforløb, andre processer, samarbejdsrelationer og brug af konsulenter, introducèr mesterlæring, projektarbejde, mentoring, coaching og workshops.
 5. Gør konkrete forretningsopgaver, -udfordringer, -problemer til arenaer for overførsel af læring og udvikling. Dermed produceres resultater samtidig med, at der sker udvikling.

 

Af erhvervspsykolog Mirja Olesen og Cand. merc. i HRM/PhD Gitte Thit Nielsen
Læs mere om Mirja Olesen her
Læs mere om Gitte Thit Nielsen her

 

mannaz.jpg
Artiklen er venligst udlånt fra Mannaz Videnbasen
Læs mere om Mannaz kompetenceudvikling her